Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sluta tjata om vad kvinnor har på sig

I Cannes i Frankrike införde nyligen nya regler för hur kvinnor får klä sig när de badar. Ett förbud mot att bära den omstridda burkinin, ett badplagg som täcker stora delar av kroppen. Burkinin är framtagen av en kvinna som själv bär hijab, för att hjälpa andra kvinnor som använder någon form av slöja att med detta plagg kunna bada, utan att visa för mycket hud.

Publicerad i Aftonbladet 28 augusti 2016.

Vi måste sluta prata om vad kvinnor har på sig hela tiden. Kvinnor får ha på sig vad de vill, precis som män. Punkt slut, skriver Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Förespråkarna menar att det här är ett sätt att ge framför allt muslimska kvinnor mer frihet. Med en burkini kan även kvinnor som vill dölja sitt hår och sin kropp bada på offentliga badhus, eller ute på stranden. Motståndarna menar att det här bara är ytterligare ett uttryck för att män vill kontrollera kvinnors kroppar och utseende, kopplat till patriarkala kulturer och seder.

Båda sidor har viktiga poänger, men debatten hamnar så sorgligt snett hela tiden, särskilt när vi letar lösningar. Många som förespråkar burkinin verkar inte alls vilja ta diskussionen om att plagget skulle vara kopplat till förtryck, utan vill hålla samtalet till kvinnans rätt att använda vilka kläder hon vill. Motståndarna vill inte acceptera att en kvinna kan ha valt att ha en burkini frivilligt, utan vill rakt av förbjuda den här typen av kläder.

Att slöjor och täckande kläder i många kulturer och religioner används för att förtrycka kvinnor är tydligt. Många kvinnor styrs antingen direkt av män, eller indirekt genom starka kulturella normer om hur en kvinna bör eller inte bör se ut.Det är ofta kopplat till skam och skuld, till hur ren eller fin en flicka eller kvinna är, och det är ofta kopplat till hederskulturer. Detta, ska motarbetas. Men vi kommer inte åt det genom att sätta upp nya regler för hur kvinnor får se ut.

Den som förtrycker ska straffas, inte den som är förtryckt!

Men när jag skriver detta, kan jag nästan höra hur många invänder. Alla kvinnor är väl inte tvingade att ha slöja? Nej det är helt riktigt. Många kvinnor upplever att de väljer helt fritt att ha till exempel en hijab och skulle vara beredda att ta strid för sin rätt att klä sig som de vill.

Men självklart påverkas alla kvinnors val av att vi lever i en värd, där kvinnor objektifieras och bedöms utifrån sina utseenden mycket mer och mycket hårdare än män. Det tar sig uttryck i olika former, där vissa klär på sig och andra klär av sig. Det är deras val, men det är en reaktion på deras omvärld.

Alla kvinnor är medvetna om att de kommer att bli bedömda utifrån hur de klär sig, vare sig det är för mycket eller för lite.

Vi blundar varken för hederskulturer eller andra former av förtryck. Vi har länge drivit de här frågorna och det finns många viktiga krav. Det måste till exempel finnas en politisk handlingsplan för att bekämpa hedersförtryck, som kan hjälpa och stötta de som utsätts. Jämställdhetsfrågor, normer och värderingar måste vara en naturlig del av skolans demokratiska uppdrag, det ska omfatta alla. Extremism och terrorism ska bekämpas, statligt stöd ska t.ex. bara ges till organisationer eller trossamfund som respekterar jämställdhet och jämlikhet fullt ut.

Att dölja eller inte dölja sin kropp, det är inte det jämställdhet handlar om. Jämställdhet handlar om att motverka strukturer som förtrycker, att alla ska känna sig fria att klä sig och leva sina liv som de själva vill.Då måste vi sluta prata om vad kvinnor har på sig hela tiden. Kvinnor får ha på sig vad de vill, precis som män, punkt slut, varken kulturella eller moraliska poliser ska reglera det.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor
facebook Twitter Email