Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Socialdemokraterna vill förändra sjukförsäkringen

Coronapandemin har tydligt visat på bristerna i sjukförsäkringen och behovet av förändringar.

Publicerad i Lidköpingsnytt 25 januari 2021.

Från mars genomförs förändringar när det gäller prövningen av arbetsförmågan. Den ska inte längre bedömas mot normalt förekommande arbete vid dag 180 i rehabiliteringskedjan, utan mot arbete hos den arbetsgivare personen har. Från den 21 december 2020 fram till mars finns nu ett tillfälligt undantag. Detta är ett första viktigt steg i förändringen av sjukförsäkringen, för att förhindra att fler blir av med sin sjukpenning.

Vi socialdemokrater stödjer de förslag som regeringens särskilde utredare Claes Jansson presenterade i sin utredning. Flera av förslagen berör äldres möjligheter att kunna stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Personer som är 62–65 år ska alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos sin arbetsgivare, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga. Kravet på omställning måste skilja sig åt beroende på ålder. De som befinner sig i slutet av sitt yrkesliv har till exempel inte samma möjligheter att genomgå en längre utbildning.

En utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen har tillsatts för att se över kraven för att beviljas ersättning. Regelverket måste moderniseras, bli mer förutsägbart och ge stöd till rehabilitering.

Vi tycker att det är angeläget att människor får bättre förutsättningar att genomgå den vård, behandling och rehabilitering som behövs för att kunna återgå i arbete. Allt fler personer är idag sjukskrivna med diffusa symptom, exempelvis efter att ha varit sjuka i covid-19. Den ekonomiska tryggheten för de som är sjukskrivna måste säkerställas för att sjukförsäkringen även i fortsättningen ska ha ett brett stöd. Människor måste få tillräckligt med tid för att hinna rehabiliteras.

Karensavdraget har tillfälligt slopats under pandemin så att de som uppvisar symptom kan stanna hemma och undvika att smitta andra. Ersättning betalas ut av Försäkringskassan i efterhand. Även kravet på sjukintyg från läkare har slopats de första 14 dagarna som sjuklönen betalas ut.

Strax innan jul presenterades ett förslag som innebär att arbetsmarknadens parter ska kunna avtala bort karensavdraget för arbetsgrupper som i sitt dagliga arbete möter personer som riskerar att bli allvarligt sjuka om de drabbas av en infektionssjukdom.

Vi vill att sjukförsäkringen ska vara en trygg försäkring med människan i centrum. Vi vill ha ett starkt och jämlikt samhälle.

Carina Ohlsson
Riksdagsledamot (s) och ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email