Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ställ krav på religiösa samfund som får statliga bidrag

Alla får tro som de vill och religionsfriheten är grundlagsskyddad. Men staten ska inte med bidrag understödja värderingar som inte representerar statens egna, skriver Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 23 juni 2016.

Få lämnades oberörda av den brutala dödsskjutningen på en nattklubb i Orlando i mitten av juni. Ett hatbrott riktat mot hbtq-personer, nästan 50 personer mördades och många fler skadades allvarligt. Men också ett våldsamt angrepp mot våra demokratiska rättigheter. Vår frihet att vara vem vi är, att tycka som vi vill, att älska vem vi vill.

När den brittiska politikern Jo Cox mördades under en valkampanj, blev vi återigen brutalt påminda om hur skör den demokratiska friheten är, hur vi varje dag måste fortsätta kampen mot de krafter som vill diskriminera eller inskränka våra liv. För det finns tyvärr många krafter som gör skillnad på människor på grund av deras kön, etnicitet eller sexuella läggning.

Pingstpastor Stanley Sjöberg, som tidigare varit aktuell som riksdagskandidat för Kristdemokraterna, är en av de som inte nödvändigtvis tycker att alla ska ha rätt att vara sig själva. Han är främst känd som stark motståndare till äktenskap för homosexuella och Pridefestivaler som han beskriver som en festival för hedningar som slavar under synden. Efter massmordet i Orlando, mitt i sorgen och chocken, skriver pastorn på Facebook att det är ”Pridekulturen som provocerar fram sådana här våldsbrott, att hbtq-personer borde vara mer lågmälda.

Nu är pastorn i fråga pensionär och har sin fulla rätt att tycka som han vill på sin egen kammare, men att göda hatet mot hbtq-personer är både smaklöst och brottsligt. Diskriminering och hets mot folkgrupp är förbjudet enligt svensk lag. Att uppmana folk att dölja sitt sanna jag, att leva i förnekelse och göda självhat, är inte att respektera människors lika värde.

Från politiskt håll och från hela civilsamhället är detta en påminnelse om att vi också måste se över inte bara vilka värderingar vi själva har, men också vilka vi underhåller. Vi måste ta aktivt avstånd från krafter som syftar till att inskränka mänskliga rättigheter och motverka diskriminerande maktstrukturer. Det är att försvara demokratiska värderingar.

S-kvinnor har tidigare skrivit om kraven på hårdare och tydligare kriterier för vilka trossamfund som får statliga bidrag i Sverige. Förra året fick ett 40-tal organisationer dela på runt 80 miljoner kronor i statsbidrag från Nämnden för statligt stöd till trossamfund, stöd som ska ”stärka samhällets grundläggande värderingar”.

Men många av de samfund som är berättigade till statligt stöd varken respekterar eller verkar för jämställdhet, de tillåter till exempel inte kvinnor att bli pastorer, diakoner eller kyrkoherdar. En stor del av trossamfunden respekterar inte heller hbtq-personer. Bland de 15 största mottagarna, som idag får miljonbelopp i stöd, beskriver i princip alla homosexualitet som ”onaturligt”. Många samfund välkomnar inte öppet homosexuella som medlemmar, eller uppmanar homosexuella att leva i celibat och dölja sin läggning, det gör till exempel Katolska kyrkan, Evangelisterna, samt de muslimska samfund som idag får statliga bidrag. Flera samfund arbetar till och med aktivt mot att homosexuella ska får vigas, bland annat Pingströrelsen som har förbjudit alla sina pastorer att viga homosexuella. För mig är detta helt oförenligt med att respektera mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning.

Jag vill likväl betona att det här inte handlar om att styra någons åsikt – alla får tro som de vill och religionsfriheten är också grundlagsskyddad. Det som är problematiskt är om vi med statligt stöd understödjer värderingar som inte representerar statens egna, som vi vet istället motverkar dessa och ökar diskriminering och maktobalans. Staten måste stå upp för demokratiska värderingar i alla sammanhang, och de kraven ska ställas för alla former av statligt stöd, till såväl idrottsorganisationer som kulturorganisationer eller ideella organisationer.

För S-kvinnor är det naturligt att alla former av diskriminering ska motverkas. Vi får aldrig göda hat eller fördomar i något sammanhang. Varje gång det görs så måste det uppmärksammas och ifrågasättas. Vi måste stå upp för demokratin, för ett öppet samhälle där vi får tycka som vi vill och älska vem vi vill.

Carina Ohlsson 
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email