Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Stärk arbetet mot mäns våld mot kvinnor!

Under Coronapandemin, med ökad social distansering och isolering, har många våldsutsatta kvinnor blivit fast i hemmet med våldsamma män. Det kräver ett stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Pressmeddelande 2020-04-27.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Varje kommun bär ett ansvar att skydda kvinnor och barn mot detta.

S-kvinnor har vänt sig till socialdemokratiska kommunalråd och oppositionsråd i alla Sveriges kommun för att uppmärksamma dem på den akuta situationen och på vad som behöver göras.

– Vi måste alla samarbeta för att förebygga våldet och skydda offren, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Det är viktigt att kommunerna för en nära och regelbunden dialog med lokala tjej- och kvinnojourer för att följa upp om fler kvinnor nu vänder sig dit och för att diskutera hur kommunen kan bistå.

– Regeringen har i vårbudgeten tillfört ytterligare pengar till kommunerna för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Från S-kvinnors sida hoppas vi att dessa pengar också går till att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor i denna svåra situation, säger Carina Ohlsson.

Utöver ekonomiska medel kan kommunerna behöva bistå jourerna med personella resurser och teknisk hjälp, till exempel för att utveckla chattfunktioner som ger alternativa kontaktvägar när det är svårt att ringa.

Kommunernas ansvar för uppsökande verksamhet och samverkan med andra aktörer som hälso- och sjukvård, polisen och andra myndigheter måste också tryggas.

– Tillsammans kan vi göra skillnad för våldsutsatta kvinnor och barn, säger Carina Ohlsson.

facebook Twitter Email