Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Starkt JA till kvoterade bolagsstyrelser i EU

S-kvinnor välkomnar beskedet att EU-parlamentet idag röstat ja till kvotering av bolagsstyrelser, med bred marginal. S-kvinnor har länge drivit frågan om kvotering i bolagsstyrelserna och ser nu fram mot att även Sverige kan ta avgörande steg för jämställdheten efter beskedet.

– Detta är en stor dag för jämställdhetsarbetet i Europa, säger Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentet sagt ja till ett EU-lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser.

Förslaget slår fast att det underrepresenterade könet år 2020 ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna i de största börsbolagen. Medlemsländerna ska ges relativt stor flexibilitet när det gäller att anpassa reglerna till nationella förhållanden, men ska vara skyldiga att se till att målet nås.

– Glastaket som hindrar kvinnor från att nå styrelserummen måste tas bort, betonar Hedh och Ludvigsson. Nuvarande strukturer är inte bara djupt orättvisa, utan innebär även ett stort slöseri med kompetens. De negativa ekonomiska effekterna av att massor av högkvalificerade kvinnor stoppas på karriärstegen är mycket betydande.

Innan lagförslaget kan realiseras måste parlamentet komma överens med medlemsstaterna i rådet. Där gör den svenska regeringen sitt yttersta för att försöka blockera processen.

– Regeringen måste snabbt byta spår. Förslaget är en avgörande del i det bredare arbetet med att göra Sverige och Europa mer jämställt. Att destruktivt fortsätta att spela jämställdhetsmotståndarna i händerna vore varken värdigt eller klokt, avslutar de båda parlamentarikerna Anna Hedh (S) och Olle Ludvigsson (S).

facebook Twitter Email