Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Status: Prekär – kvinnor värderas lägre

Idag släppte fackförbundet Kommunal rapporten "Status: Prekär" om tidsbegränsade anställningar. Rapporten visar bland annat att:
 • Det är vanligast med tidsbegränsade anställningar inom kvinnodominerade arbetaryrken. Bland vårdbiträden har 61 % tidsbegränsat anställda 2015.
 • Tim- och vid behovsanställningar har ökat mest på arbetsmarknaden sedan allmän visstid infördes 2008, särskilt för arbetaryrken.
 • Majoriteten av de tidsbegränsat anställda medlemmarna i Kommunal vill ha och söker aktivt en tillsvidareanställning utan att få det. En absolut minoritet jobbar frivilligt deltid.
 • Tidsbegränsat anställda upplever små möjligheter att planera sitt liv eller känna trygghet i sin försörjning. Det påverkar hälsa, familjeliv och sociala liv mycket negativt och skapar splittring mellan personalen på arbetsplatsen.
 • Män i kvinnodominerade yrken är oftare tidsbegränsat anställda än kvinnor, och vice versa för kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken. En högre andel av männen är tidsbegränsat anställda, men bristande anställningstrygghet berör fler kvinnor till antalet.
 • Som född i ett utomnordiskt land är det mer sannolikt att anställas på ett tidsbegränsat kontrakt än för den som är född i ett nordiskt land.
 • Tidsbegränsade anställningar kryper högre upp i åldrarna. Medelåldern för tidsbegränsat anställda på hela arbetsmarknaden var 31,2 år 2014, inom kommun och landsting 37 år.

Kommunal ställer i sin rapport 4 krav:

 • Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
 • Företrädesrätten, återanställningskravet och konverteringsregeln i Las, ska räknas utifrån hur länge en person arbetat för en viss huvudman, istället för en viss utövare.
 • Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm.
 • Krav på personalövertagande med minst bibehållna villkor vid upphandling av offentligt finansierad verksamhet.

Kvinnors ökade otrygghet på arbetsmarknaden beror främst på att kvinnors jobb värderas lägre, skriver Tobias Baudin, kommunals ordförande och Elinor Odeberg, kommunals utredare på DN Debatt idag.

Rapporten bekräftar den bild S-kvinnor har av en könssegregerad och ojämställd arbetsmarknad, där kvinnors arbete värderas lägre, deras villkor och arbetsmiljö är sämre och kvinnor lönediskrimineras. Det kräver fortsatt arbete med hela den struktur som skapar en obalans mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Bättre arbetsvillkor är en del av detta, vilket S-kvinnor drivit längre. Bland annat kräver vi att heltid ska vara norm vid anställningar, på hela arbetsmarknaden. Vi kräver en fungerande arbetsmiljö och arbetstider som slutar slita sönder kvinnor. Att tillsvidareanställning blir norm vid nyanställning, vilket denna rapport fokuserar på, är också ett viktigt krav. Allmän visstidsanställning som anställningsform bör avskaffas. Minskad personalomsättning tryggar både de anställdas inkomster, liv och trygghet och skapar bättre fungerande arbetsplatser. Friskare lyckligare personal och effektivare välmående verksamheter, det gynnar hela samhället.

facebook Twitter Email