Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Stefan Löfven, vad hände med lagstiftningen mot sexistisk reklam?

Uttalande från S-kvinnors kongress 2017

S-kvinnors kongress kräver lagstiftning mot sexistisk reklam och marknadsföring. Exploateringen av kvinnokroppen och sexualiseringen av det offentliga rummet måste få ett stopp. Det nedvärderar kvinnor och leder till psykisk ohälsa på grund av synen på kvinnan som förmedlas, samt de snedvridna kroppsidealen.

Kvinnor är inga varor som kan konsumeras, vilket sexistiskt bildspråk ger sken av. Det är omöjligt att uppnå jämställdhet mellan könen så länge stereotypa skildringar av kvinnor och män inom media och reklam reproduceras.

S-kvinnor har länge drivit kravet att förbjuda sexistisk reklam, men fortfarande saknas lagstiftning på området. Idag är det Reklamombudsmannen (RO) som avgör om en reklam är olämplig. Men RO är ingen myndighet och har inga sanktioner att tillgå. Vidare finns det inga rättsliga påföljder för fälld reklam.

Inför valet 2014 var det ett vallöfte från Socialdemokraterna och Stefan Löfvén att förbjuda sexistisk reklam. Nu har snart en hel mandatperiod gått men inget har hänt.

Nu är det dags att regeringen går från ord till handling, S-kvinnor vill se ett konkret lagförslag mot sexistisk reklam.

facebook Twitter Email