Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Stora fördelar med ny Jämställdhetsmyndighet

Den nya myndigheten för jämställdhet ska inte börja från noll, den kompetens som redan finns ska självklart tas tillvara. Den här satsningen kommer att göra skillnad i kampen för jämställdhet, skriver Carina Ohlsson, S-kvinnor, i en replik.

Publicerad i SvD 19 juni 2017.

Nästa år får Sverige en ny Jämställdhetsmyndighet. Det är ett välkommet beslut, vi är många inom kvinnorörelsen som länge kämpat för att den här ska bli verklighet.

Det svenska jämställdhetsarbetet ligger i framkant, men det har länge varit för splittrat och saknat samordning och styrning.

Den nya myndigheten kommer att förenkla uppföljning, jämförelser, tillgänglighet, transparens, tydlighet och riktning i jämställdhetsarbetet.

Bland motståndarna finns Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, de och SD röstade nej till förslaget. I en debattartikel i SvD 13/6 påstår representanter från de tre första partierna att förslaget är ogenomtänkt och kommer att slå ut hjälpen för utsatta kvinnor, att det jämställdhetsarbete som idag bedrivs på universitet och länsstyrelser runt om i landet kommer att ”ryckas upp från grunden” och all kompetens kommer gå förlorad. Det stämmer inte.

Den nya myndigheten ska givetvis inte börja från noll, den kompetens som redan finns ska självklart tas tillvara. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är inget som får, eller ska, sättas på paus.

Överförandet av kunskap från bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid har förberetts noga. Utredarna föreslår samtidigt att flera delar av deras uppdrag blir kvar vid Uppsala Universitet. De kommer alltså inte ryckas upp från grunden, utan fortsätta vara en viktig aktör i de här frågorna även framöver.

De uppdrag som länsstyrelserna i Stockholm och Östergötland har, mot prostitution, människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck, har länge haft behov av att få en permanent hemvist och en stabil finansiering. Det har dock tidigare regeringar aldrig erbjudit, de har fått arbeta i tillfälliga projekt och ansöka om ny finansiering varje år.

De delar som nu flyttas tar med sig sin finansiering, de delar som utökas får ny finansiering. Delar av arbetet runt om i landet fortsätter också. Som helhet blir det alltså en förstärkning av jämställdhetspolitiken, med långsiktigt tryggad finansiering.

Vi som under årtionden arbetat med inte minst mäns våld mot kvinnor, i princip alltid med tillfälliga projektpengar, ser fram emot att vara med och utforma den nya jämställdhetsmyndigheten. Vi vill ha ett samlat jämställdhetsarbete, en permanent verksamhet med konsekvent och tydlig styrning.

S-kvinnor har länge efterfrågat en myndighet som tar övergripande ansvar och driver långsiktigt strategiskt arbete, som vi kan följa upp, granska och utkräva ansvar av. Det kommer gynna jämställdheten.

Carina Ohlsson (S)

Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email