Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Största faran är de konservativa krafterna

Fred, frihet och feminism – det är S-kvinnors ledord inför EU-valet. Av flera skäl, det spänner över en rad av de gränsöverskridande frågor som behöver föras fram i Europa, som nedrustning, en kärnvapenfri värld, en kraftfull klimatpolitik, kvinnors rätt till sin kropp och kvinnors ekonomiska självständighet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 4 april 2019.

Sverige går in i valrörelse inför Europaparlamentsvalet. Det är ett avgörande val för Europas framtid. EU har stort inflytande för utvecklingen i Europa och i Sverige, både lokalt, regionalt och nationellt.

Den största faran är de konservativa krafter som tar allt större plats, nationalister och populister som får allt starkare inflytande över EU:s politik. Det är en utveckling som måste vändas.

Jämställdheten i Europa går inte framåt, tvärtom. På många områden ser vi bakslag för jämställdheten, det visar en rapport från svenska socialdemokrater i Europaparlamentet. Europeiska jämställdhetsinstitutet (Eige) har kommit fram till samma sak – de senaste fem åren har vi sett flera bakslag för kvinnors rättigheter.

Fred, frihet och feminism – det är S-kvinnors ledord inför EU-valet. Av flera skäl, det spänner över en rad av de gränsöverskridande frågor som behöver föras fram i Europa, som nedrustning, en kärnvapenfri värld, en kraftfull klimatpolitik, kvinnors rätt till sin kropp och kvinnors ekonomiska självständighet.

Fred
Ett tydligt jämställdhetsperspektiv, att kvinnor och män får samma inflytande är helt avgörande för framgångsrik konflikthantering och fredsprocesser. S-kvinnor verkar för nedrustning och står fast vid vår kamp för en kärnvapenfri värld. Vi vill se krafttag för klimatpolitiken, för ett miljömässigt hållbart Europa. Vi står också fast vid våra krav på en solidarisk flyktingpolitik för hela EU.

Frihet
Var tredje kvinna i EU saknar helt arbete, lönegapet ligger fast på 16 procent, pensionsgapet är hela 40 procent. I Sverige får en kvinna i snitt hela 6000 kronor mindre i pension än en man – i månaden! I Europa är skillnaden ännu större. Att det påverkar kvinnors är självklart, möjlighet att välja sina liv, vem de vill leva med, hur det vill leva, hur de klarar sig.

Vi vet också att kvinnor fortfarande tar absolut stört ansvar för familj och barn. Därför är bättre barnomsorg i EU-länderna en avgörande frihetsfråga, för kvinnors inflytande och makt över sina liv är att ge barnen bättre liv. Det stärker hela samhället.

Feminism
Begreppet feminism är i sig ingen självklarhet på Europanivå. Att ens tala om jämställdhetsfrågor möter aktivt motstånd i Europaparlamentet, på en helt annan nivå än i Sverige. Ledamöter som aktivt motarbetar jämställdhet, salar som gapar tomma och ledamöter som buar eller skriker i plenum, när kvinnors rättigheter ska diskuteras.

Detta trots det enorma behovet, trots #metoo, trots att alla vet hur illa det är. Var tredje vuxen kvinna har upplevt fysisk och/eller sexuellt våld och mer än hälften har blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Vi S-kvinnor fortsätter vår feministiska kamp för kvinnors rätt till sin kropp, för en stärkt SRHR-resolution, EU-direktiv mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. På socialdemokraternas lista till EU-valet står jag tillsammans med flera engagerade S-kvinnor. Europa behöver en stark röst för jämställdheten. Den feministiska kampen är lika viktig nationellt som internationellt, för ett enat Europa.

Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email