Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Straffa svenska torskar som köper sex utomlands

De flesta svenska män som köper sex gör det utomlands. Det är beklagligt att det inte finns en majoritet i riksdagen för att kriminalisera detta, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, tillsammans med socialdemokraterna och S-kvinnorna Elin Gustafsson, Annika Strandhäll och Maria Strömkvist.

Publicerad i Expressen 2 november 2020.

Var sjunde svensk man är positiv till sexköp, enligt en ny Sifo-undersökning. I Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie uppger var tionde man att de själva köpt sex, vilket motsvarar hundratusentals män. De allra flesta har gjort det utomlands där både lagstiftning och kvinnosyn är mer tillåtande. Oftast av flickor och kvinnor som befinner sig i en mycket utsatt situation med få andra valmöjligheter. Därför är det hög tid att stärka det svenska arbetet för att avskaffa prostitution på alla fronter, bland annat genom att kriminalisera sexköp utomlands.

Sverige införde världens första sexköpslag baserat på en politisk enighet kring att det är ett övergrepp att köpa en annan människas kropp. Sexköpslagen har fungerat väl, den har gjort Sverige mindre attraktivt för människohandlare och fått flera länder att följa efter med motsvarande lagstiftning. Stödet bland den svenska befolkningen för förbudet är starkt. Det är viktigt att lyfta att i princip alla kvinnor, men också en överväldigande majoritet av svenska män, tar avstånd från sexköp i den nämnda Sifo-undersökningen, som är beställd av Child 10 och Realstars.

Det är alltså inte kontroversiellt att konstatera att prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och ett hinder för jämställdhet. Många svenskar är stolta över vårt jämställdhetsideal och vill att Sverige ska vara en röst för flickors och kvinnors rättigheter också globalt. Hur rimmar det med det faktum att de flesta svenska män som köper sex gör det utomlands?

Som socialdemokrater anser vi att det är lika fel att köpa sig tillgång till en annan människas kropp oavsett var i världen det sker. Förutom det uppenbara övergreppet mot individen medverkar sexköparna till grov organiserad brottslighet och global människohandel. Det här måste vi förhindra.

För att svenskars sexköp utomlands ska kunna lagföras i Sverige krävs i dag att handlingen är straffbar även i det land där den begås, så kallad dubbel straffbarhet.

En vanlig invändning mot att ta bort kravet på dubbel straffbarhet för sexköp är att det skulle öppna upp för att till exempel Polen gör det brottsligt för kvinnor att åka till Sverige och göra abort. Vi anser inte att det är en rimlig farhåga.

För det första har vi redan undantagit vissa brott från kravet på dubbel straffbarhet, exempelvis vissa sexualbrott mot barn, vissa barnpornografibrott, människohandel och äktenskapstvång. Dessa kan alltså bestraffas i Sverige även om de skulle vara lagliga i det land där de begicks.

För det andra är abort är en rättighet, att köpa andras kroppar är det inte. Rätten till abort handlar om att skydda kvinnors liv och hälsa. Om Polen skulle kriminalisera kvinnor som gör abort utomlands skulle det strida mot internationella konventioner och fördömas på alla sätt. Det går inte att jämföra med ett förbud mot att utnyttja kvinnor i prostitution i andra länder.

Globalt kommer denna handel aldrig kunna stoppas utan gränsöverskridande policy och lagstiftning, som anpassas till hur brottsligheten ser ut i verkligheten. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ett färdigt lagförslag som skulle kriminalisera sexköp utomlands och det är beklagligt att det inte finns en majoritet i riksdagen för detta.

Vi utmanar fler partier att stå upp för flickors och kvinnors rätt att slippa prostitution och därmed sätta stopp för svenskars medverkan i den globala sexhandeln, genom att kriminalisera sexköp även utomlands.

Elin Gustafsson
Riksdagsledamot (S)

Carina Ohlsson
Riksdagsledamot (S)

Annika Strandhäll
Riksdagsledamot (S)

Maria Strömkvist
Riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email