Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Straffet för sexköp måste skärpas

S-kvinnor har nu skickat in remissvar på Människohandelsutredningen, som bland annat sett över straffen vid sexköp. Vi ser flera brister i utredningens förslag. Vi vill bland annat skärpa straffet för sexköp, det bör alltid leda till ett frihetsberövande. Sexköp utomlands måste också förbjudas.

Publicerad i Piteå-Tidningen 14 oktober 2016 och i ETC 18 oktober 2016.S-kvinnor var drivande i införandet av den svenska sexköpslagen, som trädde i kraft 1999. Sverige var först i världen med en lag som kriminaliserar köp, men inte försäljning, av sex. Sexköpslagen enligt svensk modell har sedan spridits till flera länder, som Island, Norge, England, Wales, Storbritannien och Frankrike. Även Kanada, Sydkorea och Sydafrika har följt vårt exempel.

Idag har Sverige en feministisk regering, som prioriterar bekämpandet av prostitution och människohandel. Som vet att sexköpslagen är en viktig del i det arbetet och att lagen ger effekt.

Innan sexköpslagen infördes i Sverige var gatuprostitutionen ungefär lika stor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 10 år senare var den tre gånger högre i Oslo och Köpenhamn än i Stockholm. Efter 10 år med sexköpslagen hade gatuprostitutionen i Sverige halverats. Under samma period har internet utvecklats och med det har internetprostitution tillkommit. Även här ser vi att omfattningen varit betydligt större i länder utan en sexköpslag.

Vi vet också att lagen har en normativ effekt. Innan lagen infördes fanns många motståndare, men idag ligger stödet för att sexköp ska vara kriminellt i stadig majoritet.

Att sälja sex är aldrig ett helt fritt val. Det finns alltid en maktobalans och beroendeställning som påverkar valet. I de flesta fall rör det sig inte om någon val alls, utan om ett brutalt utnyttjande av främst kvinnor och barn. Att en legalisering skulle öka skyddet för de prostituerade är också en myt. I till exempel Tyskland, som har lagliga bordeller, växer efterfrågan och den illegala handeln med människor sig än starkare.

Sexköp är ett allvarligt brott och detta måste förtydligas. Idag döms i princip ingen till fängelse, utan böter är praxis. Det sänder helt fel signaler.

Vi är kritiska till att utredningen inte föreslår en höjd straffskala. S-kvinnor vill att böter tas bort för sexköp så att brottet alltid leder till ett frihetsberövande straff.

S-kvinnor vill också att kravet på dubbel straffbarhet slopas så att sexköp blir kriminellt för svenska medborgare som köper sexuella tjänster utomlands – precis som för människohandel, äktenskapstvång, sexköp av barn, barnpornografibrott och könsstympning, som redan är straffbara även när de sker utomlands. Utredningen vågar inte föreslå detta, eftersom de menar att det saknas internationell samsyn i frågan. Det argumentet anser inte vi räcker.

Sverige bör gå före, precis som vi gjorde när sexköpslagen infördes nationellt.

Köp av sexuella tjänster är en del av ett globalt brutalt utnyttjande av människor. Det är oacceptabelt att köpa en annan människas kropp och det ska motarbetas starkt och tydligt, vart det än sker.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email