Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Föraktfullt föräldraförsäkringsförslag från SNS

Föräldraförsäkringen är något av det finaste vi har i Sverige, urholka inte den.  

Publicerad i Altinget 1 nov 2023.

Sedan 1980-talet har den offentligt finansierade äldreomsorgen minskat dramatiskt samtidigt som andelen äldre i befolkningen har ökat kraftigt. Andelen äldre (80+) som får offentlig äldreomsorg har minskat från 62 procent 1980 till 29 procent 2022. Även om vi lever längre och blir friskare så visar forskningen att hälsovinsterna primärt gäller upp till 80 års ålder vilket innebär att fler lever längre med sjukdom och funktionsnedsättningar.

I takt med att den offentligt finansierade äldreomsorgen har dragit sig tillbaka har de äldres anhöriga, framför allt kvinnor, tvingats till ett större omsorgsansvar. Det handlar om hundratusentals kvinnor som tvingas gå ner i arbetstid, som väljer att säga upp sig eller gå i pension tidigare som en följd av sitt omsorgsansvar. Många kvinnor upplever detta som ett tungt ansvar, vilket även påverkar kvinnors hälsa och sjukskrivningstal.

Att kvinnor tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om en närstående påverkar även kvinnors karriärutveckling och löner. Utöver att dessa kvinnor själva får lägre arbetsinkomster när de arbetar deltid eller helt står utanför arbetskraften, så förlorar samhället i uteblivna skatteintäkter. Sammantaget innebär detta ett gigantiskt jämställdhetssvek som måste mötas med att återuppbygga äldreomsorgen.

Mot bakgrund av denna utveckling föreslår forskare vid SNS att föräldraförsäkringen bör reformeras så att den omfattar omsorg av äldre anhöriga. Enligt SNS skulle en sådan modell innebära att föräldraförsäkringen öppnas upp för olika typer av omsorgsansvar under hela livet. S-kvinnor vänder oss starkt emot detta förslag eftersom det cementerar idén om att kvinnor ska stå tillbaka i arbetslivet för att ta ansvar för vård och omsorg av far- och morföräldrar.

Förslaget innebär en urholkning av den unika svenska föräldraförsäkringen som syftar till att föräldrar ska kunna knyta an till sina barn när de är små. Föräldraförsäkringen är varken till för nannyföretag eller hjälp till åldrande föräldrar för att det saknas offentligt finansierad äldreomsorg.

S-kvinnor delar oron när det gäller den åldrande befolkningen och välfärdens underfinansiering. Läget riskerar dessutom att förvärras kraftigt med regeringens och Sverigedemokraternas svältbudget till kommunerna och regionerna. Enligt SKR kommer kommunerna och regionerna göra underskott på 28 miljarder kronor nästa år, vilket kommer att leda till stora nedskärningar i äldreomsorgen.

Svaret när samhället drar sig tillbaka kan aldrig vara att kvinnor ska träda in och betala priset med sin hälsa och position på arbetsmarknaden. Det vore att backa in i framtiden och skulle rasera decennier av jämställdhetsarbete. Att anhöriga skulle ta ett ökat omsorgsansvar är heller ingenting som äldre önskar. Undersökningar visar tydligt att äldre föredrar offentlig hjälp framför hjälp från närstående. Dessutom andas förslaget ett förakt mot professionen och riskerar att äldre får en sämre omsorg. Personalen i omsorgen har, till skillnad från anhöriga, stor kunskap om hur man på bästa sätt hjälper äldre med allt från liggsår, till rehabilitering, kosthållning och medicinering.

Samhället måste kunna garantera en god äldreomsorg och rimliga villkor för de kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen. Coronakommissionens rapport visade med all tydlighet behovet av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden inom äldrevården. Svaret stavas mer resurser till kommunerna och ett slut på välfärdskrisen. Föräldraförsäkringen är något av det finaste vi har i Sverige, urholka inte den.

Annika Strandhäll,
ordförande S-kvinnor

Publicerad i Altinget 1 nov 2023.

facebook Twitter Email