Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga

Konferensen om surrogatmödraskap i Malmö underlättar för svenska kvinnor att köpa sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar. Svenskar ska inte kunna köpa en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn.

Publicerad i Sydsvenskan 7 oktober 2017.

Under lördagen arrangeras den allra första konferensen i Malmö som handlar om förmedling av surrogatmödraskap. Mötet arrangeras av ett svenskt företag och vänder sig till svenskar som vill köpa graviditeter av kvinnor utomlands. Det handlar om en växande handel med kvinnor och barn genom förmedlingar som nu försöker etablera sig i Sverige.

I dag arrangeras den allra första konferensen i Malmö som handlar om förmedling av surrogatmödraskap. Mötet arrangeras av ett svenskt företag och vänder sig till svenskar som vill köpa graviditeter av kvinnor utomlands. Det handlar om en växande handel med kvinnor och barn genom förmedlingar som nu försöker etablera sig i Sverige.

Förra året slog en statlig utredning fast att det inte bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige eftersom det innebär en handel med kvinnors reproduktiva förmåga och därmed en stor risk för att kvinnor utnyttjas. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att ofrivilligt barnlösa par inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar, varken inom eller utanför landets gränser. Utredningen föreslog bland annat att regeringen tar initiativ till informationskampanjer för att motverka att svenskar betalar fattiga kvinnor för att bära, föda och ge bort barn till dem.

Det krävs omfattande insatser för att stoppa den växande surrogathandeln men tyvärr har det sedan utredningen presenterades varit tyst från politiskt håll. Varje vecka betalar svenskar stora belopp till surrogatförmedlingar och kliniker vars affärsidé är surrogatturism och global handel med kvinnors reproduktiva förmåga.

När surrogatförmedlingar i Sverige nu öppet arrangerar möten för att marknadsföra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar tillåtas växa med den feministiska regeringens goda minne?

En positiv internationell trend är att allt fler länder väljer att förbjuda surrogatmödraskap. Detta har skett som en konsekvens av att det visat sig att handeln lett till exploatering och utnyttjande av kvinnor. Som en konsekvens har detta inneburit att handeln med surrogatmödrar istället flyttar till fattigare länder, där lagstiftningen släpar efter och där kvinnors rättigheter har svagare ställning. Sedan Indien för några år sedan förbjöd utländska surrogatarrangemang har länder som Ukraina och Georgien blivit de vanligaste surrogatdestinationerna för svenskar.

Nyligen skildrade Sveriges Radio i programmet Tendens det fysiska och psykiska lidande som fattiga georgiska surrogatmödrar genomgått av att bära, föda och lämna ifrån sig barn till svenska beställare. Detta är naturligtvis kontroversiellt, inte minst eftersom det handlar om att kontraktera bort ofödda barn. Det är omöjligt att inte se kopplingarna till både människohandel och prostitution.

Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredningen som föreslår insatser för att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar och å andra sidan det faktum att surrogatförmedlingar reser till Malmö för att locka kunder.

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära och föda ett barn. Vi förutsätter att regeringen agerar kraftfullt mot surrogatmödraskap och den pågående handeln med kvinnors reproduktion. Det är hög tid att stoppa alla former av människohandel.

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnolobby
Marie-Louise Forslund Mustaniemi, ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Cecilia Heikkinen, vice ordförande Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
Heidi Lampinen, ordförande Unga S-kvinnor Rebella
Meri Helena Forsberg, ordförande Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor, Riffi
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Henrik Malmrot, ordförande Ung vänster
Margaretha Nilsson, Kvinnofronten
Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor
Olga Persson, generalsekreterare Unizon

facebook Twitter Email