Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Svenska sexköpslagen får stöd i EU

S-kvinnor gläds åt dagens beslut i Europaparlamentet, som idag tagit tydligt ställning för en svensk modell av sexköpslagen, dvs. förbud mot köp av sexuella tjänster.

Resolutionen som idag röstades igenom fastslår att sexhandel är hinder för jämställdhet. Man konstaterar också att laglig prostitution bara ökar problemet med sexuellt utnyttjande och människohandel och lyfter fram Tyskland och Nederländerna som exempel på detta.

S-kvinnor har i över 100 år kämpat för kvinnans rätt till sin egen kropp, som en grundläggande mänsklig rättighet.

1997 drev S-kvinnor igenom beslut om att kriminalisera sexköpare. Sexköpslagen införs i Sverige 1999. Sverige var då första land i världen som enbart kriminalisera sexköpare.

Sedan dess har den svenska lagstiftningen fått stå modell för utformandet av liknande lagstiftning i flera Europeiska länder, även om det fortfarande är ovanligt. Norge och Island införde 2009 lagstiftning som liknar den svenska. I Norge är dessutom sexköp utomlands olagligt. Frankrike och Finland har idag lagförslag om en sexköpslagstiftning.

Mellan 600 000 och 2 miljoner personer över hela världen faller varje år offer för människohandel. Detta kräver en fortsatt kraftfull politik till skydd för dem som på olika sätt har utnyttjats.

S-kvinnor driver idag krav på förbud mot sexköp i hela EU. S-kvinnor vill också att den svenska sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sexuella tjänster utomlands. Just därför är dagens beslut i Europadomstolen viktigt för kvinnors rättigheter över hela Europa.

I EU:s människohandelslagstiftning som antogs 2011 åläggs medlemsstaterna att bekämpa efterfrågan av sexuella tjänster.

– Det är en stor dag för kampen mot sexuellt utnyttjande i Europa. Nu måste vi gå vidare och få regeringarna i EU att prioritera kampen mot sexuellt utnyttjande och människohandel, säger Anna Hedh, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och ledamot i S-kvinnors styrelse.

facebook Twitter Email