Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sverige behöver en S-regering som tar jämställdheten på allvar

I veckan antog S-kvinnor sina valfrågor. S-kvinnor i Gävleborgs distrikt inleder nu valåret med den tydliga visionen att en jämställd värld är möjlig. Valen i maj och september kommer att bli helt avgörande för att varje individ ska ha samma rätt att forma sitt liv.

Publicerad i Arbetarbladet 3 mars 2014.

Jämställt arbetsliv

Kvinnors arbetsmiljö måste förbättras. De senare åren har vi sett hur stressen och ohälsan ökar. Idag är kvinnor sjukskrivna mer än män i alla åldersgrupper enligt SCB. Allra mest ökar den psykiska ohälsan bland unga kvinnor. Vi måste ta de här problemen på allvar. Alla ska orka jobba på samma villkor.

Jämställda löner och trygga anställningar är en förutsättning för kvinnors ekonomiska självständighet. Kvinnors löner är fortfarande 14 procent lägre än männens och väldigt lite görs idag för att ändra på detta. S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar, att traditionella kvinnoyrken uppvärderas och att diskriminering motverkas.

En tredjedel av alla kvinnor jobbar fortfarande deltid. Det ger kvinnor en lägre livsinkomst vilket också innebär betydligt lägre pension. Därför kräver S-kvinnor lagstiftning om rätt till heltid samt att kommunerna verkar för att komma ifrån delade turer och erbjuda sammanhållen arbetsdag och trygga arbetsvillkor. Kvinnor, oavsett bakgrund, ska ha rätt till samma sysselsättningsgrad som män, på lika villkor.

Kunskap genom hela livet

Förskolans tidiga insatser för barns lärande är avgörande för deras livschanser. S-kvinnor vill se mindre grupper i förskolan och en genusmedveten pedagogik som tillvaratar varje barns behov. Förskolan ska inte bara handla om omsorg av barn medan föräldrarna arbetar, utan det är en pedagogisk verksamhet och därför ska alla barn ska ha rätt till förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Den svenska skolan är idag mer segregerad än någonsin. Vilken skola du får gå i blir idag helt avgörande för din framtid. Det behövs mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Jämställdheten måste integreras i hela skolan, normer och värderingar måste förändras i grunden. Varje barn ska ha samma möjligheter och rättigheter att forma sitt liv precis som de själva vill. S-kvinnor kräver därför också att så kallad läx-rut avskaffas och att pengarna istället investeras i allmän läxhjälp som ges efter behov.

S-kvinnor vill också se kraftfulla satsningar på vuxenutbildningar och folkbildning. Många kvinnor söker kunskap senare i livet och stor kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg behöver mer kompetensutveckling. SFI-undervisning och annan utbildning anpassad till nyanlända ska ta hänsyn till kvinnors särskilda villkor och behov, för att på ett effektivare sätt hjälpa nyanlända kvinnor att bli en del av samhället.

Jämställd och jämlik vård och omsorg

Omsorg om våra barn handlar också om föräldrarnas möjligheter att arbeta och försörja sig. Trots att en stor del av Sveriges arbetskraft jobbar på kvällar, nätter och helger, är väldigt få, knappt en procent av Sveriges barnomsorgsplatser på de tiderna. Barnomsorg efter behov är avgörande för att kvinnor ska kunna arbeta heltid.

Mödravård och förlossningsvård måste säkras i hela landet. Det behövs mer personal, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vinstintressen ska inte vara styrande i välfärden och alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del. Sjukvården måste vara trygg och säker både för personal och för patienter. Vi behöver en likvärdig sjukvård och omsorg för alla, genom hela livet.

Inom äldreomsorgen är bristerna tydliga. Samtidigt som vi blir allt fler äldre i Sverige, har var fjärde vårdplats försvunnit under 2000-talet. Över 100 000 svenskar, de flesta av dem kvinnor, måste idag gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta för vård av anhöriga. S-kvinnor kräver en långsiktig kvalitetsplan för nationella riktlinjer för äldreomsorgen.

S-kvinnor accepterar inte dagens skattesänkarpolitik som sakta men säkert monterar ner välfärden. Alliansen har regerat i åtta år nu. År då vi sakta men säkert sett jämställdheten backa och klyftorna mellan de som har mest och de som har minst stadigt ökat. Det här är inget nytt problem. Vi vill inte se fler utredningar, vi vill se konkret politik. Sverige behöver en socialdemokratisk regering som tar jämställdheten på allvar.

Carina Ohlsson
Förbundsordförande S-kvinnor

Åsa Lindestam
Ordförande Gävleborgs S-kvinnor

Marie Frestadius
Ordförande Sandvikens S-kvinnor

Johanna Bcheri
Ordförande Söderhamns S-kvinnor

Eva Stigeberg Larsson
Ordförande Hofors S-kvinnor

Siri Haugli
Ordförande Iggesunds S-kvinnor

Michaela Gästgivar
Ordförande Gävle S-kvinnor

Nina Burchart
Ordförande Hudiksvall S-kvinnor

Sigbritt Persson
Ordförande Nordanstigs S-kvinnor

facebook Twitter Email