Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sverige behöver jämställda livsinkomster

Vi måste ge män och kvinnor samma förutsättningar att försörja sig, genom hela livet, skriver Carina Ohlsson, S-kvinnor, och Lisbeth Staaf-Igelström, PRO.

Publicerad i Helsingborgs dagblad 11 juni 2014.

Löne- och pensionsskillnaderna mellan män och kvinnor är inget vi kan blunda för. Kvinnor har en betydligt lägre inkomst än män, oavsett ålder, utbildning, erfarenhet och position. I snitt tjänar en kvinna 86 procent av en mans lön, vilket också är en av de viktigaste orsakerna till att kvinnor i genomsnitt har 6 000 kronor mindre per månad i pension än en man.

Under ett arbetsliv tjänar en man i snitt 3,6 miljoner kronor mer än en kvinna.

Det slutgiltiga kvittot på en lägre livsinkomst kommer när kvinnorna går i pension. Efter pensionen ökar inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ännu mer. Mer än hälften av kvinnorna kommer i dag att behöva garantipension, helt eller delvis, för att klara sig.

En av anledningarna är att kvinnor i betydlig större utsträckning utför obetalt arbete. De är föräldralediga längre, de går ner i deltid för att hinna ta hand om barnen, de går hem när barnen är sjuka och tar hand om äldre anhöriga när äldreomsorgen brister. Dubbelarbete gör dessutom att kvinnor sliter ut sig i högre grad och blir sjukskrivna oftare och längre än män.

Ett mer jämställt uttag av föräldradagarna är helt avgörande för att män och kvinnor ska ha möjlighet att delta i arbetslivet på samma villkor, tydliga steg för ett jämnare uttag måste tas och politikerna måste bli bättre på att förklara varför det här är så viktigt.

Livsinkomsten påverkas också av att var tredje kvinna i Sverige jobbar deltid. Bland LO-kvinnorna är det än tydligare, nästan hälften jobbar deltid, jämfört med var tionde LO-man. Många kvinnodominerade arbetsplatser är deltidsorganiserade med otrygga anställningar, timvikariat, delade turer, visstids- och projektanställningar.

Ett jämställt arbetsliv gynnar hela arbetsmarknaden, ökar de anställdas trygghet, ambition, lojalitet och välmående. En minskad personalomsättning ökar också verksamhetens effektivitet. Det är fullt möjligt att erbjuda alla heltid och framgångsrika exempel finns.

Problemet med delade turer måste också tas på allvar. Även här är mönstret tydligt, problemet är vanligare inom kvinnodominerade yrken. Inom äldrevården är det ett stort problem som sliter hårt på de anställda. 150 000 personer beräknas i dag jobba med delade turer. Det är ett fullständigt ovärdigt utnyttjande av anställda.

Vi kräver tydliga åtgärder för att göra heltid till norm på hela arbetsmarknaden under nästa mandatperiod. Det är alla kommuner och landstings ansvar att verka för att heltid också innebär sammanhållen arbetsdag!

Barnomsorgen och äldreomsorgen måste också fungera. Nedmonteringen av äldreomsorgen i dag är ovärdig ett modernt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har var fjärde plats på äldreboenden försvunnit, det är över 30 000 platser enligt Socialstyrelsen. Och inom barnomsorgen erbjuder knappt hälften av landets kommuner barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Kvinnor ska inte behöva offra sin inkomst och med det sin pension för att välfärden brister.

Vi måste ge män och kvinnor samma förutsättningar att försörja sig, genom hela livet.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Lisbeth Staaf- Igelström
Ordförande PRO Värmland och ledamot PRO:s riksstyrelse

facebook Twitter Email