Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sverige ska vara världsbäst

Sverige ska vara världsbäst i jämställdhet. Därför är det allvarligt att landets arbetsmarknad systematiskt missgynnar kvinnor. Det är dags att skapa ordning och reda med schysta villkor, återupprätta yrkesstoltheten och minska genomströmningen i framför allt kvinnodominerade branscher.

Publicerad i Arbetet den 16 oktober 2015.

För att förändra situationen på arbetsmarknaden är föräldraförsäkringen central, både för barnens rätt till båda sina föräldrar och för förutsättningarna till ett jämställt arbetsliv. Därför behöver föräldraförsäkringen individualiseras. Socialdemokraterna föreslår att en tredje månad reserveras för vardera vårdnadshavare.

Till följd av hög arbetslöshet har arbetstagarna fått det allt svårare att hävda schysta villkor på arbetsmarknaden. Otrygga anställningar har fått fäste i flera branscher. För att arbetsmarknaden ska bli jämställd måste tillsvidareanställning på heltid vara norm på hela arbetsmarknaden. Tidsbegränsade anställningar ska motiveras. Svenskt Näringsliv menar att företag riskerar att få varsla och i värsta fall gå i konkurs om detta blir verklighet. Vi menar att näringslivet försöker skapa en storm i ett vattenglas. Landets camping- och skid­anläggningar kommer inte att behöva stänga.

Sedan några år ökar de arbetsrelaterade sjukskrivningarna. Cirka två tredje­delar av de sjukskrivna är kvinnor. Därför krävs en överenskommelse mellan staten och arbetsmarknadens parter kring rehabilitering och omställning av sjukskrivna. Utförsäkringarna av sjuka ska avslutas. Människor blir friska av individanpassad rehabilitering – inte av hotet om fattigdom.

Dålig och skadlig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor är inte ett individuellt kvinnoproblem utan ett strukturellt problem som framför allt drabbar kvinnor.

Det är unga – och framför allt unga kvinnor – som mår allt sämre. Det är också i gruppen unga kvinnor som andelen otrygga anställningar är störst. Här finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och välmående. Det är bevisat att osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling.

Svensk arbetsmarknad kännetecknas av yrkesstolthet, professionalitet och goda arbetsresultat. Samtidigt finns det otaliga exempel på dålig planering och organisering av arbetet, alltför prispressade upphandlingar, underbemanning, tidsbrist och teknik som inte fungerar.

Många som arbetar inom välfärdssektorn känner en speciell stress över att det är patienter, elever, vårdtagare eller förskolebarn som hamnar i kläm när resurserna inte räcker till.

Välfärden i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Det kräver att personalen i välfärdens verksamheter har rätt kompetens, möjlighet att utöva och utveckla sin profession, och inte minst goda arbetsvillkor.

De offentliga arbetsgivarnas stora utmaning visar tydligt att välfärdens kvalitet och arbetsplatsers arbetsmiljö hänger ihop. Det är viktigt att kunna hantera den kommande generationsväxlingen. Sveriges kommuner och landsting bedömer att en halv miljon medarbetare behöver rekryteras till välfärden de kommande tio åren.

Landets välfärdsarbetare ska ha trygga villkor och attraktiva förhållanden. Rätten till heltid ska vara norm, och delade turer ska tas bort. Tillsvidareanställning ska vara huvudregel i offentlig sektor.

Raimo Pärssinen (s)
Ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Carina Ohlsson (s)
Ordförande Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund

facebook Twitter Email