Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Systerskap att stärka varandra

Senaste dagarna har miljontals flickor och kvinnor världen över ställt sig upp för att gemensamt visa på omfattningen när det gäller sexuella övergrepp”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, som menar att #metoo stärker beslutsfattare att ge frågorna det värde de förtjänar, och upprepar krav som snart 100-åriga S-kvinnor driver för att åstadkomma förändring.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv, 26 oktober 2017.

För snart 100 år sedan grundades S-kvinnor. Nu som då tog vi kampen för kvinnors rätt till egen inkomst och makt över sina liv, mot prostitution och våld mot kvinnor. Kvinnokampen har pågått sedan dess, sakta har vi tagit viktiga steg framåt, men också bevittnat många bakslag. Vi vet och har alltid vetat, att inget löser sig av sig själv.

På 1960-talet grundades Grupp 8, av kvinnor som inte tyckte att kvinnofrågan togs på allvar, någonstans i samhället. En motrörelse för att underlätta för kvinnor att arbeta och ta makt över sina liv. Vi har mycket att tacka dem för. Det är de som möjliggjort för oss att fortsätta kampen, de som aldrig vikt ner sig och alltid hållit frågan levande.

Att Sverige har den grad av jämställdhet som vi har i dag, beror också på vår tradition av att samlas och ta kampen gemensamt. Samtidigt känner många en oro för att vi lever i en tid när vi åter igen möter bakslag. Konservativa, rasistiska och fundamentalistiska krafter tar allt mer plats. Det begränsar mångfald, tolerans och framsteg, de vill begränsa kvinnors rättigheter och makt över våra liv.

Många av oss har känt tydligt hur viktigt det är för oss inom kvinnorörelsen att enas, att inte haka upp oss på olikheter utan istället fokusera på det övergripande målet som vi alla strävar mot – jämställdhet. Det finns många ideologier och idéer om vilka som är de viktigaste reformerna och besluten och vi är inte alltid överens. Men ska vi vinna mark och tala med styrka, så är det desto viktigare att fokusera på att vi har mer gemensamt. Vi har samma mål.

Vi S-kvinnor är därför tacksamma för det initiativ som Varken hora eller kuvad (VHEK), tagit för att åter igen samla och stärka kvinnorörelsen. Partipolitiskt obundna och partipolitiska feminister, samlades i veckan för en Bred Feministisk Plattform, för att tillsammans lyfta våra krav för kvinnors rättigheter. Vi ska inte bara tala för oss som redan är invigda i kvinnorörelsen, utan också för de som inte vill eller kan föra sin egen talan. För många kan det i sig vara en provokation, till och med förenat med livsfara. Vi ska också vara deras röst.

Det knyter an till våra medsystrars kamp före oss, men också till nutid vilket blev påtagligt med nätkampanjen #metoo. Senaste dagarna har miljontals flickor och kvinnor världen över ställt sig upp för att gemensamt visa på omfattningen när det gäller sexuella övergrepp. Som jämställdhetsminister Åsa Regnér sa, det är sorgligt att en sån här kampanj behövs. Samtidigt stärker den oss som beslutsfattare – det ger frågorna det värde de förtjänar.

Det gäller inte minst en fråga vi drivit länge – skolan. Under veckan har det blivit tydligt hur tidigt de flesta flickor utsätts för övergrepp. För många börjar det redan i skolan. Strukturerna sätts här, pojkar lär sig tidigt att de kommer undan med att ta för sig av flickors kroppar och flickor lär sig att vara försiktiga och att alltid parera för risken för att bli utsatt.

Det stärker våra krav på normkritisk och genusmedveten pedagogik. Vi är trötta på att i debatt efter debatt behöva förklara att genuspedagogik inte handlar om att ”göra alla barn lika” och det är inte ett ”socialt experiment”. Tvärtom, det är att låta alla barn vara precis hur olika de vill, fria självbestämmande individer. Ingen ska tvingas in i en viss roll, i en viss religion, eller ett visst beteende.

Vi står också fast vid kravet att förbjuda religiösa friskolor. Religionsfrihet handlar både om frihet att välja och välja bort religion. För oss är det självklart att skolan ska vara en plats för mångfald, tolerans och möten, den ska inte cementera segregation och begränsa fria val.

Sexualundervisningen är också en konkret del av skolans undervisning som måste bli bättre. Den måste prioriteras, hållas av behöriga lärare och alla elever ska få tillgång till likvärdig undervisning i ämnet. Det ska handla såväl om sex och sexualitet, som om samlevnad och värderingar.

Ett annat konkret krav som S-kvinnor länge drivit är att implementera barnkonventionen i svensk lagstiftning, ett krav som hörsammats av regeringen och nu kommer bli verklighet. Varje barn ska ha samma rätt och frihet att forma sina liv, precis som de själva vill, utan normer, fördomar, diskriminering och vuxna som talar om för dem hur de måste vara för att passa in. Systerskap är att stärka varandra, vi tar den feministiska kampen tillsammans.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email