Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ta våldtäkterna på allvar – skärp straffen

Mäns våldtäkter är den grövsta formen av patriarkalt våld och samhället måste använda alla medel för att stoppa dem.

Publicerad i Aftonbladet 15 februari 2017.

Vi är många som är upprörda över avskyvärda våldtäkter som kvinnor och unga flickor utsätts för. Detta är en del av mäns våld mot kvinnor som drabbar oss alla, oavsett var i landet det sker och vem eller vilka offren är. Den namninsamling som har startats av ”Varken Hora eller Kuvad” visar med kraft den opinion som vill att regeringen tar krafttag mot mäns våld mot kvinnor.

1,7 procent av kvinnor i Sverige i åldrarna 16-79 år uppger att de under förra året utsattes för våldtäkt eller någon annan form av sexuellt våld. Det är en siffra som bör tas på stort allvar. Under den senaste tiden har vi i media kunnat ta del av fruktansvärda historier om våldtäkter och gruppvåldtäkter.

Under 2013 lagfördes 178 personer för våldtäkter. Det är en minskning med 78 personer sedan 2008 enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) Nationella Trygghetsundersökning (NTU). Enligt samma kartläggning uppskattar BRÅ att endast 23 procent av våldtäkterna anmäls. Mörkertalet är med andra ord väldigt stort.

Enligt NTU uppger 47 procent av kvinnorna i undersökningen att de utsatts för sexuellt våld mer än en gång under 2015. Det är en ökning med 0,7 procent sedan 2014.

I Sverige har vi en feministisk regering. Åtminstone enligt regeringen själv. Problemet är att statistiken talar sitt tydliga språk. Den säger oss att våldtäkterna ökar. Enligt BRÅ låg statistiken någorlunda stilla mellan 2005 och 2012 men har därefter ökat. Inte mycket och inte snabbt men ökningen är tydlig. Den negativa utvecklingen måste brytas.

Mäns våldtäkter är den grövsta formen av patriarkalt våld och samhället måste använda alla medel för att stoppa dem.

Vi har fyra enkla krav och förslag till Sveriges justitieminister, Morgan Johansson.

Vi tror inte att högre straff skulle lösa alla problem. Men samtidigt anser vi att våldtäkt och andra sexualbrott måste få konsekvenser. Vi vill också att regeringen satsar på utbildning för att påverka mäns attityder och värderingar. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Till syvende och sist är lagen är ett viktigt verktyg och instrument för att skydda offren.

För det första föreslår vi att straffen för våldtäkt skärps genom att minimistraffen för varje grad av våldtäkt höjs.

I dag kan en våldtäkt ge 2-10 års fängelse beroende på om den betecknas som grov eller inte, men de allra flesta domar befinner sig i det lägre straffspannet. Straffen för våldtäkt måste skärpas för att avskräcka från brott och skydda kvinnor från att utsättas.

För det andra vill vi ge mer resurser till utbildning om konsekvenserna för mäns våld. Men också för att polisen och rättsväsendet ska klara att utreda brott mot kvinnor i högre utsträckning.

Det handlar framförallt om att stärka förtroendet för polisen och för att fler utsatta ska känna att det lönar sig att polisanmäla.

För det tredje vill vi att det startas en nationell informationskampanj om vart man vänder sig och hur man ska agera för att anmäla våldtäkter.

Det är av stor vikt att informationen sprids till alla kvinnor och att den ger en ökad kunskap om vad som händer när man anmäler. Det skulle i sin tur bidra till större förtroende för rättssamhället.

Till sist vill vi också ha en utbildningskampanj riktad mot killar och män.

Eftersom vi vet att detta handlar om patriarkalt våld och patriarkala strukturer anser vi att ett förändringsarbete måste börja så tidigt som möjligt och att man diskuterar frågorna under hela skolgången samt att nyanlända får samma möjlighet till utbildning.

Vi välkomnar att regeringen satsar 8 miljoner kronor på arbeta med män och jämställdhet. Medlen finns i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Men satsningen måste vara mer långsiktig än så.

Detta är det minsta en feministisk regering kan göra och vi kräver att justitieminister Morgan Johansson agerar, nu.

Amineh Kakabaveh
ordf Varken hora eller kuvad

Clara Berglund
generalsekreterare Sveriges kvinnolobby

Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnor

Gulan Avci
ordförande Liberala kvinnor

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

Sara Mohammad
Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime

Maria Rydén
tf ordförande Moderatkvinnorna

Jonas Lundgren
Varken hora eller kuvad

facebook Twitter Email