Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Tillfälliga begränsningar av migrationspolitiken

Riksdagen har idag röstat för en skärpt asyl- och migrationspolitik. Den nya lagen innebär att flyktingar och skyddsbehövande kommer att ges tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till anhöriginvandring.

– Det är förändringar som kommer att påverka människors liv och ett beslut som har fattats med vånda, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Under hela beredningen av frågan har S-kvinnor kämpat för att permanenta uppehållstillstånd och rätt till anhöriginvandring ska finnas kvar. Vi har uttryckt stark oro för hur förslagen kommer att slå framför allt mot kvinnor och barn, som oftare söker asyl genom anhöriginvandring.

Den nya lagen gäller alla asylsökande som kommit till Sverige efter 24 november 2015 och är tillfällig i tre år.

Även om S-kvinnor hade önskat en annan utveckling av den svenska asylpolitiken förstår vi att den nya lagen kommit till stånd med anledning av den akuta flyktingsituationen under hösten 2015 och att den avser att möjliggöra en bra etablering av de asylsökande som redan kommit till Sverige. Att arbeta för att alla dessa barn, kvinnor och män får ett bra mottagande och integreras i det svenska samhället är viktigt för oss.

Vi välkomnar att antalet kvotflyktingar Sverige åtar sig att ta emot ökas från 1900 till 5000 personer/år och att den nya lagen, efter kritik från bland annat S-kvinnor, mildrats och inte helt stänger dörren för familjeåterföreningar. Flyktingar som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd men bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd ska ha rätt till familjeåterförening.

Här kan du läsa hela beslutet.

facebook Twitter Email