Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Trots hård kritik håller KD fast vid vårdnadsbidraget

Trots hård kritik från både höger och vänster om att vårdnadsbidraget slår mot jämställdheten och integrationen vill KD nu utveckla bidraget. "Vi tycker att människors fria vilja är viktigare än statistik", säger Emma Henriksson, partiets familjepolitiska talesperson.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor, kommenterar vårdnadsbidraget i intervju i ETC 30 juni 2014:

Vårdnadsbidraget är en av Kristdemokraternas huvudfrågor i allianssamarbetet. Ett hundratal kommuner har idag infört möjligheten för föräldrar att vara hemma med sina barn istället för att ha dem på förskola och få 3 000 kronor i bidrag.

Valfrihet, säger KD. Och valfrihet är det som partiet ska trumma ut som sitt huvudbudskap i dag när det är Kristdemokraternas dag i Almedalen. Men ända sedan vårdnadsbidraget infördes har det mött kritik, från oppositionen men också från allianskollegor, främst inom Folkpartiet.

Vårdnadsbidraget påverkar både jämlikheten och jämställdheten. Vi ser att det leder till att framför allt invandrarkvinnor hamnar ännu längre från arbetsmarknaden. Politiker borde verka för att ta bort orättvisor, inte förstärka dem, säger Carina Ohlsson, ordförande i S-kvinnor.

Regeringens egen expertgrupp ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) publicerade en rapport för ett par år sedan där det slogs fast att vårdnadsbidraget bör avskaffas eftersom det skapar en kvinno- och fattigdomsfälla för utrikes födda kvinnor. Rapporten lutade sig mot statistik från SCB som visade att nio av tio av dem som har fått vårdnadsbidrag är kvinnor och mer än var tredje har dessutom utländsk bakgrund.

Vill höja bidraget

Trots det vill Kristdemokraterna inte bara behålla vårdnadsbidraget utan dessutom utveckla det.

– Man ska inte stirra sig blind på statistiken, säger Emma Henriksson (KD).

– Att det blir en överrepresentation av kvinnor med utländsk bakgrund beror på att de redan är diskriminerade på arbetsmarknaden. Då kan ett vårdnadsbidrag vara alternativet till att inte få några pengar alls. Och de kan dessutom komma från kulturer där det finns en stark tradition av att kvinnan inte ska jobba utan vara hemma med barnen. Så de kanske inte hade jobbat ändå. De strukturerna löser vi inte genom att ta bort vårdnadsbidraget.

Men att de som stannar hemma med sina barn bara får 3 000 kronor i månaden, pengar som dessutom inte är pensionsgrundande, det tycker Kristdemokraterna är för lite. Så inför valet lanserar de nu idén om en barnomsorgspeng i stället.

– Varje barn som går på förskola får en barnomsorgspeng. Vi tycker att föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn borde få den barnomsorgspengen. Det skulle bli mer pengar för familjen och det skulle skapa en mer långsiktig trygghet, säger Emma Henriksson.

I snitt betalar Sveriges kommuner 6 000 kronor per barn och månad i barnomsorgspeng. Så förslaget innebär alltså en fördubbling av vårdnadsbidraget. Men skulle det förändra det faktum att det framför allt är arbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund som använder bidraget?

– Det skulle göra det mer ekonomiskt möjligt för par där båda arbetar att gå ned i tid för att vara hemma med barnen. Men det viktiga är inte det statistiska utfallet, det viktiga är ge föräldrarna möjlighet att själva välja det som är bäst för sina barn, säger Emma Henriksson.

Utbyggd välfärd är frihet

Carina Ohlsson och S-kvinnor tycker dock inte att vårdnadsbidraget handlar om fri vilja och fria val.

– Vilken fri vilja är det som KD pratar om? De lägger pengar på ett litet bidrag för dem som stannar hemma med sina barn samtidigt som de sänker skatten och skär ned i välfärden. I dag har hundratusentals kvinnor tvingats att gå ned i arbetstid för att de inte litar på äldreomsorgen utan känner att de själva måste vårda sina anhöriga. Samma sak med barnomsorgen. Om den inte är utbyggd så kan inte föräldrarna arbeta. Väl utbyggd välfärd och en möjlighet att försörja sig själv. Det är frihet, säger hon.

Vårdnadsbidraget är en av de frågor S-kvinnor debatterat under Almedalsveckan. KD tillhör en liten skara som fortfarande försvarar reformen trots att alla andra pekat på dess negativa konsekvenser för framför allt kvinnor som blivit låsta i utanförskap och arbetslöshet.

facebook Twitter Email