Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

UTTALANDE KONGRESS 2021: En jämställd och jämlik klimatpolitik

S-kvinnor vill att klimatfrågan blir ett centralt politikområde för Socialdemokraterna i valrörelsen. Denna gröna omställning ska vara jämlik och jämställd. Det är den inte idag.

Pressmeddelande 2021-10-03.

Idag är kvinnors konsumtionsmönster mer hållbara. Ofta beror det på de saknar de inkomster som behövs för att överkonsumera.

Faktum är att kvinnor är de stora klimat- och miljöhjältarna, fast av ekonomiska skäl. S-kvinnor vill säkra att deras liv blir materiellt bättre samtidigt som fler än bara dessa kvinnor ställer om till en hållbar livsstil.

Vi står alla inför stora förändringar och för att nå 1,5-graders målet enligt Parisavtalet måste vi alla minska våra utsläpp. Samtidigt som stora grupper har minskat sina utsläpp, så har de allra rikaste fortsatt öka sin belastning på klimatet.

Klimatomställningen måste göras jämställd och jämlik. De allra rikaste (1 procent av befolkningen) som påverkar klimatet mest behöver minska sina utsläpp med 95 procent. Den halva av Sveriges befolkning med lägst inkomster behöver halvera sina utsläpp.

S-kvinnor vill se konkreta åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser och en halvering behöver nås innan 2030.

facebook Twitter Email