Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Uttalande med anledning av migrationspolitiken

Sverige har gjort mycket, men mer kan göras! Igår meddelade regeringen att flyktingpolitiken under en treårsperiod kommer anpassas till miniminivån i EU. S-kvinnor kommenterar här regeringens beslut.

Sverige har tagit ett stort ansvar i vår omvärlds pågående humanitära kris. När många EU-länder har svikit människor på flykt, har vår regering erbjudit en fristad för hundratusentals människor. Så måste också fortsatt göras. S-kvinnor delar regerings syn på vikten av ett organiserat mottagande. Men detta måste ske inom ramen för en human och solidarisk flyktingpolitik.

De förslag som regeringen har presenterat drabbar de asylsökande som flyr från krig. Förslagen kommer innebära:

  • Att de flyktingar som inte har ID handlingar när transportörsansvaret införs på tåg och bussar inte kommer få möjlighet att få sina asylskäl prövade.
  • Minskade möjligheter till familjeåterförening försvårar inte bara integration och leder till otrygghet utan omöjliggör även för kvinnor och barn som är utsatta i krig att komma till Sverige genom familjeåterförening. Det ökar också risken för att barn utsätts för farliga resor över Medelhavet.
  • Tillämpning av medicinska åldersbedömningar av barn har dömts ut av internationella experter, forskare och läkare. De fungerar helt enkelt inte. Vidare bidrar dessa tester till att misstänkliggöra barn på flykt.
  • Utökad tillämpning av tillfälliga uppehållstillstånd leder till otrygghet och sämre integration.För S-kvinnor har det alltid varit självklart att värna mänskliga rättigheter, asylrätten och ett humanitärt och solidariskt mottagande. Därför kan vi inte ställa oss bakom den flyktingpolitik som nu har presenterats.Syftet med regeringens förslag är att minska antalet som söker asyl i Sverige och att på så sätt även få andra länder i EU att ta ett större ansvar. Det är vår fasta ståndpunkt att pressen på andra medlemsstater i EU enbart ökar genom att Sverige fortsatt står upp för en human och solidarisk flyktingpolitik, inte genom att delta i ett så kallat ”race to the bottom”. Det är genom att visa hur ett flyktingmottagande bör gå till som Sverige är och förblir en stark röst för ett humant flyktingmottagande inom EU. Inte genom att anpassa sig till de metoder som vi själva har kritiserat.

    Bakgrunden till regeringens besked är det tuffa läge som flyktingmottagandet har inneburit för våra kommuner, landsting och myndigheter. Vissa av Sveriges kommuner har gjort mycket, till och med trollat med knäna för att anpassa sig efter det ökade antalet flyktingar. Göteborg och Malmö är lysande exempel på detta. Men många kommuner har inte gjort tillräckligt. Situationen idag är en kris för Sverige på det sätt att den blottlägger brister i vårt mottagningssystem, stelbenthet hos myndigheter och en osolidarisk hållning mellan kommunerna. Det är hög tid att alla kommuner tar sitt ansvar, att se efter nya lösningar, innovativa lösningar. Därför menar vi i S-kvinnor att mer kan göras.

    Istället för att fokusera på att färre ska komma hit och försämra villkoren för asylsökande, borde vi lägga all kraft på att få systemen att fungera. Människor på flykt blir inte färre av att vi stänger våra gränser. De som kommer att drabbas värst är som alltid kvinnor och barn.

S-kvinnor kommer alltid höja sina röster för solidaritet och medmänsklighet. Andrum behövs för människor på flykt, inte för staten Sverige. I bakgrunden av en vår tids största mänskliga katastrofer, måste våra röster höjas ännu starkare för medmänskligheten.

facebook Twitter Email