Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Uttalande om LAS-förhandlingarna

S-kvinnor beklagar de strandade förhandlingarna om en ny arbetsrätt. Vi hade hoppats att arbetsmarknadens parter skulle komma överens.

Vi är samtidigt mycket kritiska till förslagen som presenteras i utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” och ser en stor risk i att en ytterligare försvagad arbetsrätt kommer slå hårt mot både kvinnor och äldre personer.

– #Metoo visade med all tydlighet på hur viktig en stark arbetsrätt är för att motverka sexuella trakasserier. Om utredningens förlag på en uppluckrad arbetsrätt nu blir verklighet riskerar vi att ta flera steg tillbaka när det gäller att skydda kvinnor mot sexuella trakasserier i arbetslivet, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

S-kvinnor kommer att svara på remissen av utredningen. Vi ser extra allvarligt på att förslagen kan läggas fram samtidigt som utredningen själv konstaterar att de inte förväntas ha några tydliga effekter på vare sig sysselsättningen eller arbetslösheten.

– Att göra så starka försämringar i arbetsrätten, utan att vare sig vinna i ökad sysselsättning eller minskad arbetslöshet är oförsvarbart, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

facebook Twitter Email