Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Uttalanden från S-kvinnors kongress om tandvård och äldreomsorgslag

S-kvinnor kräver att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem. Vi kräver också att en äldreomsorgslag införs som stärker äldres rättigheter.

Pressmeddelande 2019-08-18

Tandvård ska inte vara en klassfråga

Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd! Det är nu dags att behandla tänderna som en del av kroppen.

Kvinnor med låg inkomst eller låg pension har sällan råd att gå till tandläkaren. Dålig tandhälsa kan leda till infektioner – åderförkalkning och tandlossning kan vara en orsak till hjärtinfarkt. Inflammationer i munnen är ett hot mot det allmänna hälsotillståndet.

Tänderna tillhör kroppen och S-kvinnor anser att tandvården ska likställas med övrig sjukvård. Det ska inte skilja sig om du söker vård för tänderna eller hjärtat.

En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också en mer jämlik och jämställd hälsa. S-kvinnor kräver att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i patientavgifterna mellan att besöka en läkare eller tandläkare.

Inför en äldreomsorgslag nu!

En välfungerande äldreomsorg är en jämställdhetsfråga. Rätten för äldre att få inflytande över sin egen vardag borde vara en självklarhet. Vi anser att omsorgen och vården av äldre behöver ett nationellt lyft. Kvaliteten måste höjas och tryggheten måste öka. En bra äldreomsorg kan aldrig vara en fråga om behovsprövning och godtycke.

Vi kan inte acceptera att anhöriga, ofta kvinnor, tvingas kompensera för bristande hemtjänst eller underbemanning på äldreboendet. Rätt bemanning och hög kvalitet bidrar till en trygghet för såväl de äldre som för deras anhöriga. En äldreomsorg med hög kvalitet kommer också att ge personalen bättre förutsättningar att ge en god omvårdnad.

S-Kvinnor kräver en äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter. En lag som också ställer kvalitativa krav på äldreomsorgens utformning.

Ladda ner uttalandena här

facebook Twitter Email