Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vad gör regeringen åt att Sverige backar i jämställdhet?

Om vi vill nå ett jämställt samhälle räcker det inte med vackra ord från regeringen.

Publicerad i ETC 30 okt 2023.

Varje år mäter European Institute for Gender Equality (EIGE) jämställdheten inom EU:s länder på en rad områden. Det handlar om ekonomi, makt och inflytande, politiskt deltagande, hälsa och arbetsmarknad. Årets granskning visar att Sverige fortsatt ligger i topp när det gäller jämställdhet, men att kvinnors obetalda arbete i hemmet ökat dramatiskt sedan förra året. Kvinnor har lagt ner mer tid på aktiviteter kopplat till hushållsarbete och familj, samtidigt som deras tid till egna fritidsaktiviteter har minskat.

I årets jämställdhetsindex ser vi även att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män fortsatt är stora, att kvinnor är mer sjukskrivna och i högre utsträckning har arbetsvillkor som försvårar möjligheten att kombinera jobb och familj. Med andra ord, Sverige backar i jämställdhetsgranskningen på grund av att kvinnor har tagit ett större ansvar för hem och familj samtidigt som de har mindre flexibla arbetsvillkor som gör det möjligt att delta i utvecklingssamtal, hämta tidigare på förskolan eller skjutsa till fritidsaktiviteten.

Att Sverige idag är EU:s mest jämställda land är inte en tillfällighet eller slump, det är ett resultat av decennier av jämställdhetsarbete och aktiva politiska beslut. Det handlar bland annat om en föräldraförsäkring som möjliggör för delat föräldraansvar, en utbyggd barnomsorg som tar hand om både undersköterskans och en vd:s barn, liksom en äldreomsorg som tar hand om oss när vi blir gamla. Det handlar också om kvinnors tillgång till abort, särbeskattning, gratis mammografi och en sexualbrottslag som bygger på samtycke. Listan över jämställdhetsreformer kan göras lång. Men det är fortfarande långt kvar till målet.

Vi oroas nu över att jämställdheten riskerar att backa med den SD-ledda regeringen. Vi ser att arbetet mot mäns våld mot kvinnor prioriteras ner, att satsningarna på utrikesfödda kvinnors etablering uteblir och inte minst att den enorma underfinansieringen av kommuner och regioner kommer att få stora konsekvenser för kvinnor och jämställdheten. Med stora hål i kommunernas och regionernas budget blir det svårt att kunna erbjuda förskola på dygnets alla timmar, skyddat boende och stöd till våldsutsatta kvinnor eller insatser för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Likaså kommer nedskärningarna inom välfärden innebära kraftiga försämringar av kvinnors arbetsvillkor.

Om vi vill nå ett jämställt samhälle räcker det inte med vackra ord från regeringen. Det behövs konkreta insatser och resurser, och en vilja att utmana och förändra de strukturer som upprätthåller ojämställdheten. Vi kommer att fortsätta att granska regeringens och Sverigedemokraternas politik i Sverige och i EU och arbeta för att Sverige ska fortsätta vara EU:s mest jämställda land.

Annika Strandhäll,
ordförande S-kvinnor

Carina Ohlsson,
Europaparlamentariker (S)

Publicerad i ETC 30 okt 2023.

facebook Twitter Email