Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Våldet tar aldrig semester

Sverige går mot jul. För de flesta innebär det ledighet och vila. För många innebär det tyvärr istället ökad utsatthet och våld. Samtalen till kvinnofridslinjen ökar lavinartat, fler kvinnor och barn söker skydd. Situationen ser likadan ut varje år. Media rapporterar om det stora antalet kvinnor och barn som får fira julen undangömda från våldet i nära relationer.

Publicerad i Lidköpingsextra 17 december 2014.*

Att det saknas resurser för kvinnojourerna är ingen nyhet. Varenda dag tvingas kvinnojourerna skicka hem kvinnor och barn som flytt hemifrån, till mycket farliga miljöer. Jourernas rop på hjälp har ignorerats och det stöd de har fått har varit alldeles för undermåligt.

I Västra Götaland finns idag ett 20-tal kvinno- och tjejjourer, samt mansjour. Det är en kamp att hålla igång verksamheter även under julhelgen – våldet tar aldrig semester. Platserna är för få, hjälpsökande nekas dagligen och bristen på bostäder är extra påtaglig i storstadsregionerna vilket gör att utslussningen inte fungerar. Det går aldrig att arbeta långsiktigt och varje år måste jourerna ansöka på nytt om att få fortsatt stöd för sin verksamhet.

I den höstbudget som regeringen lade avsattes 100 nya miljoner till kvinnojourerna. Inte ens det räcker för att lösa de enorma utmaningar som finns runt våld i nära relationer. Men det var en första mycket viktig markering från regeringen, som också vi S-kvinnor kämpat länge för. Beslutet skulle gälla från 1 januari 2015.

Nu blir det inga nya pengar till kvinnojourerna. SD och Alliansen har tillsammans röstat ner regeringens jämställdhetspaket. Det är ett hårt slag mot en väldigt hårt drabbad verksamhet.

Flera rapporter har också visat att Alliansens försämringar i socialförsäkringssystemet drabbat våldsutsatta kvinnor extra hårt. De är en särskilt ekonomiskt utsatt grupp, som ofta hamnar utanför arbetsmarknaden, har svårt att hitta boenden och ofta tar ett stort ansvar som ensamstående föräldrar. Att hjälpa personer utsatta för våld kräver ett helhetsgrepp.

Därför föreslog regeringen bland annat höjd sjukförsäkring, höjd lägstanivå i föräldraförsäkringen, och inte minst höjt underhållsstöd. För många ensamstående är underhållsstödet oerhört viktigt, inte minst de som lever under hot eller med skyddad identitet.

Underhållsstödet är enormt eftersatt och har inte höjts sedan 2006. Den höjning som regeringen föreslog, har SD och Alliansen gemensamt röstat bort. Det drabbar alla ensamstående föräldrar.

Tusentals kvinnor och barn i Sverige kommer att ha en fruktansvärt tuff jul. För dem kommer vi nu, när vi går till extra val, att kämpa för ett Sverige som prioriterar jämlikhet och jämställdhet, på riktigt. Som bygger ett samhälle inte bara för mig, utan för oss. Ensam är inte stark. Tillsammans kan vi göra skillnad. För en feministisk budget!

Carina Ohlsson
förbundsordförande S-kvinnor

Julia Björck
distriktsordförande S-kvinnor Skaraborg

* Artikeln har också publicerats med lokala versioner i följande tidningar:

Arbetarbladet

Barometern

Gotlands Tidningar

Hela Hälsingland

Karlskoga-Kuriren

Länstidningen Östersund

Nerikes Allehanda

Norran

Norrbottens-Kuriren

Skaraborgs Allehanda

Smålandsposten

Upsala Nya Tidning

Värmlands Folkblad

Västerbottens Folkblad

Östersunds-Posten

facebook Twitter Email