Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi fortsätter kämpa för bra sex, mot skadlig porr och övergrepp

Kvinnor världen över utsätts dagligen för strukturellt förtryck, kränkningar, diskriminering och sexuellt våld. Så ser det ut även här i Sverige. Våld mot kvinnor och sexuellt våld, är den yttersta konsekvensen av att vi fortfarande lever i ett ojämställt samhälle, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 11 maj 2017.

Mer än hälften av alla ungdomar i Sverige (17-29 år) är nöjda med sitt sexliv. Men samtidigt måste jämställdheten bli bättre på det här området, konstaterar Folkhälsomyndigheten i en enkät de nyligen gjort. Tjejer fortsätter att vara mer utsatta för diskriminering, kränkningar och sex mot sin vilja.

Det är inte ett oväntat resultat. Kvinnor världen över utsätts dagligen för strukturellt förtryck, kränkningar, diskriminering och sexuellt våld. Så ser det ut även här i Sverige. Våld mot kvinnor och sexuellt våld, är den yttersta konsekvensen av att vi fortfarande lever i ett ojämställt samhälle.

Hela 40 procent av ungdomarna som deltog i enkäten uppger att de har erfarenheter av sexuella kontakter mot sin vilja. Tjejer är mycket mer utsatta än killar. Personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön är också en extra utsatt grupp.

Varje gång vi får det bekräftat gör det ont i hjärtat, att se ännu en generation ungdomar växa upp och möta samma brutala verklighet, där de tvingas lära sig att män har makt över kvinnor, att kvinnors kroppar objektifieras, reduceras till redskap för mäns lustar och mäns nöje. När ska vi komma vidare? När ska vi få se en ung generation tjejer växa upp i jämställdhet, frihet och trygghet?

Vi har tagit många viktiga steg framåt redan i dag. Fler steg kommer, inte minst en viktig förändring av sexualbrottslagen – samtycke ska gälla, det vill säga att alla sexuella kontakter ska bygga på frivillighet, där går gränsen för vad som är brottsligt. Det ska vara en självklarhet att alla förstår och respekterar det.

Samtidigt har andra saker påverkat utvecklingen av sexuell jämställdhet negativt, inte minst utvecklingen av porrindustrin. De senaste årtiondena har en miljardindustri växt fram, nära kopplat till organiserad kriminalitet. Men framför allt: det är inte samma innehåll längre. Det är en brutal bild av en diskriminerande heteronormativ sexualitet, som objektifierar och förnedrar kvinnor, en majoritet innehåller grovt våld, grövre övergrepp som sprids i princip helt oreglerat. Det når våra barn från tidig ålder direkt i mobiltelefonen ute på skolgården. Det här påverkar våra ungas sexualvanor negativt, mycket mer än vi tror.

Men ska inte kvinnor få leva ut sin sexualitet lika fritt och lustfyllt som män alltid fått? Behöver de inte då få tillgång till pornografin, snarare än att vi begränsar och skuldbelägger? Det är viktigt att skilja på sex och porrindustrin. Den skadliga, diskriminerande och förnedrande pornografin måste begränsas. Det är inte samma sak som att skuldbelägga sex eller sexualitet.

I dag ser vi tvärtom att unga tjejer utsätts för mer skuldbeläggande och krav på hur de ska vara, vad de förväntas ställa upp på och så vidare. Både polis och kvinnojourerna har länge varnat för de tydliga kopplingarna mellan män som begår övergrepp och stor konsumtion av pornografi. De skadliga verkningarna av en helt oreglerad spridning av våld och övergrepp måste stoppas.

Ett annat resultat i studien är att hälften av ungdomarna inte tycker att skolans sex- och samlevnadsundervisning håller måttet. Enligt enkäten är skolan bäst på att informera om hur man blir gravid, använder en kondom och om kroppen. Men skolan missar fortfarande frågor om genus, relationer och jämställdhet, normer och hbt-perspektiv.

En klar majoritet av ungdomarna i enkäten uppger att de istället inhämtar den information de behöver om sex, sexualitet, samlevnad och så vidare från internet. Ett oreglerat internet, där våra barn och ungdomar matas med både kränkande, diskriminerande och stereotypa bilder av könsroller, ska inte uppfostra våra barn. Det är inte där de ska lära sig om relationer, respekt och samlevnad.

Det är nedslående att skolan inte möter upp eller hanterar detta på något sätt. Skolan ska främja jämlikhet och jämställdhet. Genuspedagogik och normkritiskt tänkande ska genomsyra hela skolans verksamhet, det driver S-kvinnor vidare för det målet är definitivt inte i hamn än.

Inte minst måste sex- och samlevnadsutbildningen prioriteras högre. Utbildningen måste hållas av utbildade lärare, och de behöver mer tid. På den korta tid som avsätts idag hinner ingen lärare med mer än det nödvändigaste om sex och om kroppen. Försvinnande lite handlar om den andra delen av ämnet, samlevnad.

De här frågorna är bara några av många viktiga delar som behövs för att vi ska slippa se generation på generation unga tjejer växa upp och lära sig att mannens behov styr deras sexliv och sexualitet. Därför behövs den feministiska kampen fortfarande, den är fortfarande livsviktig.

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email