Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi kräver att regeringen växlar upp jämställdhetsarbetet

För första gången på 15 år går utvecklingen bakåt när det gäller löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Vi i S-kvinnor oroas över att jämställdhet inte är ett prioriterat område för den nya regeringen.

Publicerad i Arbetet 7 mars 2023.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

Men fortfarande finns stora utmaningar när det gäller jämställdhet och kvinnors livsvillkor, och för första gången på 15 år går utvecklingen bakåt när det gäller löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

S-kvinnor oroas över att jämställdhet inte är ett prioriterat område för den nya regeringen och anser att arbetet måste växlas upp.

Internationella kvinnodagen är en viktig dag att uppmärksamma situationen för kvinnor och flickor runt om i världen. I en internationell jämförelse är det lätt att slå sig för bröstet här i Sverige.

Utvecklingen mot jämställdhet stannar av

Vi har inga diskriminerande lagar eller formella hinder när det gäller jämställdhet och kvinnors rättigheter. Kvinnor är mer högutbildade än män, vi har en utbyggd barnomsorg och flera välfärdsreformer som andra länder bara kan drömma om.

Men nu ser vi att utvecklingen mot jämställdhet har stannat av eller börjat gå bakåt på flera centrala områden.

En allvarlig utveckling vi ser är att livslängden för arbetarkvinnor sjunker. Samtidigt som övriga befolkningen lever allt längre går utvecklingen för kvinnor i den här gruppen i fel riktning.

Många kvinnor har slitit ut sig i välfärden

Många är de kvinnor som slitit ut sig i välfärdens kvinnodominerade yrken och som lever med låg ekonomisk standard till följd av deltidsarbete eller sjukskrivning.

För S-kvinnor är det uppenbart att några av de viktigaste prioriteringarna framåt handlar om att öka finansieringen till välfärden och att förbättra arbetsvillkoren i välfärdens kvinnodominerade yrken.

Ett annat område där det behövs stora satsningar är kvinnors pensioner. En ny granskning av Sveriges kvinnoorganisationer visar att Sverige är sämst i Norden när det gäller jämställda pensioner och att skillnaden i kvinnors och mäns pensioner uppgår till närmare 30 procent.

Pensionssystemet måste ses över

S-kvinnor anser att pensionssystemet behöver ses över i sin helhet för att utjämna snarare än förstärka den ekonomiska ojämställdheten.

Ett tredje avgörande område är att bryta den ökande psykiska ohälsan bland unga kvinnor. Nästan dubbelt så många 15-åriga flickor lider av psykosomatiska besvär såsom ångest, depression och sömnproblem (62 procent), jämfört med jämnåriga pojkar (35 procent).

Här behövs stora satsningar för att förbättra vården för kvinnors psykiska ohälsa och komma åt kopplingen mellan den psykiska ohälsan och det ökade användandet av digitala medier och olika former av sexuell exploatering på nätet.

Kvinnor drabbas värst i tider av ekonomisk kris

Detta är några av de områden där S-kvinnor arbetar för en förändring.

Vi är oroade över att den nya regeringens politik inte ser och möter de problem som kvinnor upplever i sin vardag.

I tider av ekonomisk kris vet vi att det är kvinnor som drabbas värst.

I stället för nedskärningspolitik och satsningar på sänkt skatt för höginkomsttagare behövs stora investeringar i välfärden, reformer som ökar kvinnors pensioner och andra transfereringar som halkat efter och en regering som tar kvinnors ökade ohälsa på allvar.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email