Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi måste ha en ny gemensam, solidarisk flyktingpolitik

Situationen för de flyktingar som dagligen försöker ta sig över Medelhavet till säkerheten i Europa är akut, tusentals har redan förlorat livet. Det kan inte beskrivas som något annat än en humanitär katastrof. Den asylpolitik som EU fastslog 2013 har fullständigt kraschat. EU:s medlemsländer måste nu ta ansvar och snarast ta fram en akut plan för att rädda liv och hitta nya säkra vägar in i Europa.

Vi har redan sett oerhörda katastrofer där tusentals människor förlorat livet i den brutala handel som nu pågår, med flyktingar som i desperation riskerar sina liv för att ta sig över Medelhavet. S-kvinnor ser med stor oro på en utveckling som bara kan väntas bli värre och katastroferna kommer att bli fler. Med våren och sommaren för dörren väntar högsäsong för flyktingsmugglingen.

Flyktingsmugglarna gör sig skyldiga till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, detta måste bekämpas. Såväl människohandel som brutal misshandel, svält, dråp och mord. Men EU har också ett stort ansvar för alla människor som befinner sig inom Europas gränser. De flyktingar som flyr över våra vatten är vårt ansvar, deras liv måste värnas och skyddas.

EU-kommissionen måste nu kräva att alla medlemsländer tar sitt ansvar och bidrar i det arbetet. Alla länder som är medlemmar har skrivit under FN:s flyktingkonvention och att man respekterar mänskliga rättigheter som medlem är helt grundläggande, lever man inte upp till detta som medlemsland så ska man straffas!

En oerhörd press ligger just nu på länderna närmast Medelhavet, för att hantera den akuta situationen. De behöver hjälp i det arbetet. Vi anser att det behövs fler legala och säkra vägar in i Europa. Alla medlemsstater måste ta emot kvotflyktingar. EU bör också utreda möjligheten att införa humanitära visum.

S-kvinnor står upp för asylrätten och för mänskliga rättigheter. Därför är det självklart för oss att EU:s asylpolitik bygger på solidaritet. Dels solidaritet med de flyktingar som kommer till EU, men även solidaritet mellan medlemsländerna för att alla ska dela på ansvaret. Därför kräver S-kvinnor en ny gemensam och solidarisk flyktingpolitik i EU.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor & ledamot Europarådet

Anna Hedh
S-kvinnors styrelse & EU-parlamentariker (S)

Eva-Lena Jansson
S-kvinnors styrelse & ledamot Europarådet

facebook Twitter Email