Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi måste motverka den osunda machokulturen

Internationella mansdagen är ett bra tillfälle att stanna upp och reflektera över vilka utmaningar dagens pojkar och män står inför. Pojkars skolresultat och rätten till jämlik utbildning är helt klart en. Våld och machokultur en annan. Pappors roll i familjen en tredje.

Publicerad i Aftonbladet 19 november 2018.

Jämställdhet handlar om alla, jämställdhet gynnar alla. Idag är det den årliga internationella mansdagen, med syfte att särskilt lyfta fram hur pojkar och män mår, hur deras roll i samhället ser ut och vad vi som samhälle gör för att förbättra deras livsvillkor.

Mansrollen har varit i fokus mycket det senaste året, inte minst med #metoo-vågen och debatten om den nya sexualbrottslagen. Internationella mansdagen är ett bra tillfälle att stanna upp och reflektera över vilka utmaningar dagens pojkar och män står inför. Pojkars skolresultat och rätten till jämlik utbildning är helt klart en. Våld och machokultur en annan. Pappors roll i familjen en tredje.

Jämställdhet förbättrar livsvillkoren och möjligheterna för både pojkar och flickor att växa upp och göra fria livsval. Och motsatsen, bristen på jämställdhet, är skadlig för kvinnor såväl som män. Under den förra mandatperioden har vår feministiska regering genomfört flera viktiga reformer för ökad jämställdhet som vi är stolta över.

Skolan är oerhört viktig. Pojkar hamnar tidigt efter när det gäller resultat och betyg. Det finns flera skäl till detta, men mycket handlar om könsroller som biter sig fast och missgynnar pojkarnas prestation i skolan. Regeringen har gjord stora satsningar på att stärka jämlikheten och på fler anställda i skolan.

Det är också i skolan som barn från grunden lär sig de normer och värderingar som kommer att forma dem som individer – om medmänsklighet och respekt, om relationer och att kunna ta konflikter. Regeringen har genomfört flera åtgärder för en god sex- och samlevnadsundervisning.

Vi har gjort en rad reformer för att stärka familjen. Vi har avskaffat de som inte fungerat, som jämställdhetsbonusar och vårdnadsbidraget. Vi har utökat reformer som vi vet ger effekt, som en ytterligare reserverad månad i föräldraförsäkringen. Och mandatperiodens viktigaste straffrättsliga reform, en stärkt sexualbrottslag som bygger på frivillighet, det som ofta kallas samtycke. Lagen ger inte bara ett stärkt straffrättsligt skydd, det kommer att ligga till grund för att lära hela samhället innebörden av ömsesidighet och respekt, frivillighet och jämställdhet. Det är viktigt både för pojkar och flickor.

Det är samhällets, vårt ansvar, att motverka de osunda normer, värderingar och strukturer som inte bara flickor och kvinnor, utan också pojkar och män, far illa av.

Män är oftare både förövare och offer för våld, men det är viktigt att komma ihåg att ingen föds till varken offer eller förövare. När vi vågar ifrågasätta de roller som begränsar oss eller är rent skadliga kan vi bryta detta.

Vårt mål är ett öppet och tryggt samhälle där män och kvinnor umgås jämställt, med ömsesidighet och respekt. Det gynnar alla.

Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor
Philip Botström, Ordförande SSU

facebook Twitter Email