Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi måste sätta stopp för utvecklingen i Polen

Vi måste stötta den polska demokratiska opinionen och förhindra den reaktionära utvecklingen, skriver Niklas Karlsson, S Skåne och Carina Ohlsson, S-kvinnor, båda ledamöter i Europarådets parlamentariska församling.

Publicerad i Dagens Arena 22 april 2016.

Polsk politik har länge varit djupt splittrad mellan det liberala mittenpartiet Medborgarplattformen (PO) och nationalkonservativa högerpartiet Lag och rättvisa (PiS).

Medborgarplattformen hade regeringsmakten 2007-2015 men tappade i popularitet trots att det lett Polen till betydande ekonomiska framsteg. I valet 2015 tog Polen ett dramatiskt kliv åt höger, när Lag och rättvisa fick egen majoritet och vänstern helt blev utan företrädare i parlamentet.

Den nya polska regeringen deklarerade direkt att man är fiende till det öppna, demokratiska samhälle som är grundvalen för EU:s medlemsländer. Med högt tempo har PiS upphävt det oberoende rättsväsendet och ändrat reglerna för författningsdomstolen genom att upprätta en direkt politisk kontroll över domstolarna.

En skev och partisk nyhetsförmedling är ett måste om man vill inskränka de demokratiska rättigheterna. Innan jul röstades en ny medielag igenom. Den ger regeringen politisk kontroll över public service och finansministern fick utnämningsmakten. I framtiden kommer cheferna att kunna avsättas om de inte följer de politiska direktiven. Den ansvariga ministern hymlar inte med syftet att kontrollera public service och tysta de medier som kritiserar lagen.

Omvärlden har kritiserat den polska regeringens inslagna linje. Värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter, fri media och oberoende domstolar är inte längre självklara i Polen.

Europarådet har genom Venedigkommissionen granskat den polska regeringens lagförändringar för att se om de kränkt EU:s grundläggande värderingar. Kritiken är hård. Kommissionen slår fast att förändringarna i konstitutionsdomstolen underminerar tre grundläggande principer för länderna i Europarådet – demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Europaparlamentet har i sin tur antagit en resolution med siffrorna 531 mot 142. I den konstateras att demokratin är hotad på grund av regeringens lagändringar.

Polen har efter de östeuropeiska diktaturernas fall varit något av en framgångssaga. Övergången till en demokrati av västeuropeiskt snitt har gått relativt smärtfritt. Det polska näringslivet har, liksom den polska befolkningen, gett prov på en oerhörd flexibilitet och uppfinningsrikedom, vilket har gjort Polen till en av Europas snabbast växande ekonomier, dessutom med ett aktivt och progressivt kulturliv.

Vad vi nu bevittnar är en medveten, systematisk återgång till en mildare variant av den parti- och åsiktsdiktatur som härskade i landet innan Lech Walesa startade det polska befrielsearbetet. Den stalinistiska brutalitetens metoder är inte längre gångbara, alltså väljer man försiktigare och försåtligare framgångsvägar.

Överensstämmelsen med den vikt det moderna Europa lägger vid individuellt självbestämmande, opinionsbildningens och kulturlivets frihet, är svår att finna. Om man lyckas likrikta befolkning, opinionsbildning, livsstil och kulturliv är det mycket möjligt att behålla demokratins institutioner och formella ramverk – och samtidigt genomföra en långtgående demokratisk nedrustning av samhället.

Polen är ett centralt land med stor tyngd i den EU. Vad som händer där får följder för allas vår framtid. Därför är det en av våra angelägnaste uppgifter att stötta den polska demokratiska opinionen för att förhindra att den polska regeringens dröm om ett reaktionärt odemokratiskt Polen blir verklighet.

Niklas Karlsson
ordförande Socialdemokraterna i Skåne, ledamot i Europarådets parlamentariska församling

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor, ledamot i Europarådets parlamentariska församling

facebook Twitter Email