Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi ska stifta lag om samtycke

Sex ska vara frivilligt. Annars ska det vara olagligt. Det ska inte längre krävas våld eller hot för att dömas för våldtäkt. Fler handlingar kommer att ses som våldtäkt. Det berättade Statsminister Stefan Löfven i helgen i sitt jultal som hölls i Köping.

”Alla de flickor och kvinnor som utsätts för trakasserier och sexualbrott ska veta: vi är kompromisslösa mot sexualbrotten och vi står på er sida”

I grunden är budskapet enkelt, sa Statsministern, ta reda på om den du vill ha sex med också vill. Är du osäker ska du avstå.

Ett viktigt steg för jämställdheten. S-kvinnor är så glada att många av våra krav hörsammats när regeringen nu presenterar ett förslag till ny sexualbrottslagstiftning. Förslaget innefattar nya krav på samtycke, dvs. att sex alltid måste bygga på frivillighet, allt annat är ett övergrepp. Ett oaktsamhetsrekvisit föreslås också, en viktig förändring som redan idag finns i en rad andra brott, och som lägger tillbaka ansvaret för att försäkra sig om frivillighet där det hör hemma – hos gärningsmannen. Detta är bara några av de delar som S-kvinnor haft många samtal med regeringen om, samt som vi och många med oss tagit upp i våra remissvar till sexualbrottsutredningen. Vi har också ställt krav på skärpta straff.

Vi är många i den feministiska rörelsen som ska vara stolta över det här, det är en viktig feministisk seger som vi kämpat hårt och länge för. Vi tar den feministiska kampen och går från ord till handling, säger Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Sexualbrottsutredningen som har föregått det här förslaget, föreslog också en ändring av rubriceringen ”våldtäkt”, till ”sexuellt övergrepp” med motiveringen att brottet inte alltid behöver innefatta fysiskt våld. Vi och många remissinstanser med oss motsatte oss det argumentet, och de ändringsförslag som utredarna presenterade. Ett viktigt argument är att våld inte alltid måste vara fysiskt, det kan likväl vara psykiskt, ekonomiskt, materiellt eller socialt. Vi är glada att regeringen hörsammade detta. De förslag som utredarna presenterade ansåg vi också kunna innebära både förminskande av brottets allvar och begreppsförvirring (begreppet sexuellt övergrepp används redan idag som rubricering för andra sexualbrott). Våldtäkt är idag ett så inarbetat begrepp i samhället i stort. Med de tillägg som föreslås om frivillighet och oaktsamhet anser vi att det ytterligare förtydligar innebörden och det har också ett viktigt signalvärde –  sexuella kontakter ska alltid bygga på frivillighet, respekt och jämlikhet för alla parter.

Här kan du läsa hela Stefan Löfvens jultal.
Här kan du läsa mer om förslaget till ny lagstiftning.

facebook Twitter Email