Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi tar striden för kvinnors rätt till abort

När S-kvinnor summerade 2013 var abortfrågan en av de frågor vi lyfte fram som ett av årets lågvattenmärken. Vi har med oro sett på utvecklingen i Europa, där flera europeiska länder har börjat ifrågasätta aborträtten oc h går mot striktare lagar, eller är på väg att helt förbjuda abort. Även hos våra närmsta grannar, i Norge, har den nya högerregeringen lagt förslag om att begränsa kvinnors rätt till abort. 

Publicerad i Aftonbladet 14 jan 2014.

Även i Sverige ser vi nu krafter som ifrågasätter aborträtten. Sverigedemokrater motionerar för strängare reglering, regeringens tillsättande av en arbetsmarknadsminister som sympatiserar med ”Ja till livet”-rörelsen har uppmärksammats. I dagarna framträder nu ett nytt parti, Kristna Värdepartiet, som vill driva en tydligare linje och utmanar Kristdemokraterna som man anser trappat frågan och blivit allt för liberala.

Kristdemokraterna ställer sig i dag bakom den svenska abortlagstiftningen och har kritiserats för att tysta abortmotståndare inom partiet. Bland annat Gunilla Gomér, ordförande för Ja till Livet, har nu lämnats utanför Kristdemokraternas riksdagslistor trots tidigare framgångar.

Kristna värdepartiet kritiserar också Kristdemokraterna för att vara för liberala och inte prioritera sina kärnväljare inom kyrkan. Det nya partiet vill istället vara tydliga – all abort som inte utgör risk för kvinnans liv ska förbjudas, oavsett vilka konsekvenser detta medför, oavsett vad kvinnan blivit utsatt för, eller hur hon mår.

För S-kvinnor är kvinnans rätt till fri och säker abort en självklarhet. Bara kvinnan själv kan fatta detta beslut. Att förbjuda kvinnor att bestämma över sin egen kropp och livssituation är att allvarligt kränka kvinnans rättigheter. Det medför också enorma risker för de kvinnor som i desperation utför illegala och osäkra aborter. Varje dag dör 400 kvinnor och flickor runt om i världen i samband med osäkra aborter enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Varje kvinnas öde är unikt. Vi ställer därför frågan till det nya partiet, Kristna Värdepartiet, var de tänker dra gränsen för när en kvinnas liv är i fara? Hur tänker ni er att ni kan undvika subjektiva bedömningar för de kvinnor som utsätts för till exempel mordhot eller blir självmordsbenägna? Tusentals kvinnor riskera varje dag livet när de tvingas till illegala aborter, hur ser ni på deras mänskliga rättigheter?

S-kvinnor tar strid för kvinnans rätt till sin egen kropp, som är en förutsättning för hennes frihet och makt över sitt eget liv. Det handlar både om att aktivt förespråka sexualupplysning och att erbjuda preventivmedel, men också säkra och fria aborter. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla är en självklarhet för oss och en del av att se alla människors lika värde.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email