Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Viktigt att införa krav på skyddade boenden

S-kvinnor har reagerat mot att den nya regeringen orsakar ett stålbad för Sveriges kommuner och regioner, bland annat när det gäller kvinnofridsområdet. Med stora hål i finansieringen av välfärden försämras kommunernas arbete med att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi ser en stor risk för att arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor prioriteras ner med högerregeringen och kommer att följa utvecklingen noga.

Replik publicerad i Motala Vadstena Tidning 27 december 2022.

I en replik från Kvinnofronten och kvinnojouren i Motala får vi medhåll i vår analys, men kritiseras för en lagrådsremiss som den socialdemokratiska regeringen lade fram tidigare i år. Lagrådsremissen handlar om att förbättra skyddet och stödet till de som behöver skyddat boende. Förslagen stärker också barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Replikanterna menar att förslaget riskerar att gynna kommersiella aktörer framför ideella kvinnojourer när ett för stort fokus hamnar på säkerhet och ”mätbara förståelser av kvalitet”. Detta är synpunkter som måste tas på största allvar i regeringens beredning av förslaget.

Samtidigt menar S-kvinnor att det är viktigt att införa krav på skyddade boenden och rätt stödinsatser för kvinnor och barn. Förslagen om krav på utdrag ur belastningsregistret för personal, säkra lokaler och säkerhetsrutiner, kompetenskrav om våld och stöd till barn är viktiga delar för att öka kvaliteten och säkra skyddet och stödet till de våldsutsatta.

Sveriges kvinno- och tjejjourer besitter en unik kunskap och bedriver ett ovärderligt arbete med att stötta våldsutsatta kvinnor och barn. Införandet av krav på skyddade boenden är inte ett hot mot jourerna, utan tvärtom ett sätt att få bort de oseriösa aktörerna från det livsviktiga uppdraget att skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

Camilla Egberth
Ordförande S-kvinnor Östergötland

facebook Twitter Email