Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Villkoren blev inte bättre i privat äldreomsorg

Lönerna är lägre och anställningsvillkoren sämre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. De anställda i privat vinstdriven äldreomsorg är mindre nöjda och känner inte större delaktighet och inflytande över sitt arbete än anställda i kommunalt driven äldreomsorg. Detta är några av slutsatserna i rapporten "Så mycket bättre?" som Kommunal presenterar idag.

Sedan början av 1990-talet har stora delar av välfärden öppnats upp för privata utförare. Marknadslösningar och konkurrens skulle leda till ett större utbud av tjänster med högre kvalitet och samhällets resurser skulle utnyttjas effektivare. Samtidigt skulle de anställda inom välfärden få bättre villkor.

– Nej, det blev inte som vi det var sagt kan vi konstatera i den rapport vi släpper idag, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Rapporten har kartlagt undersköterskors och vårdbiträdens anställningsvillkor, löner samt inflytande och delaktighet över arbetet i olika driftformer i äldreomsorgen med statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar och lönestrukturstatistik och en stor enkätundersökning till över 8000 medlemmarna. Och det visar sig att de privata företagen inte alls har drivit fram de förbättrar som utlovats.

– Vår slutsats är att arbets- och anställningsvillkoren i all äldreomsorg oavsett driftsform är alldeles för dåliga – man tävlar i att vara sämsta, säger Annelie Nordström.

Kommunal anser att en bra välfärd skapas genom att personalen har rätt kompetens och att det finns en kontinuitet i arbetet. Vi vill därför att nya bemanningsregler ska införas kring personaltäthet, kompetens och arbetsvillkor. Visstidsanställningar och delade turer ska begränsas och rätt till heltid införas. Samtidigt är det viktigt att politikerna får starkare möjlighet att styra och ta ansvar för äldreomsorgen. Att resurserna till äldreomsorgen måste öka är en självklarhet för att vi ska kunna upprätthålla välfärden.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Andelen tidsbegränsat anställda i privat driven äldreomsorg är 32 procent. Det är fyra procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg.
  • Andelen deltidsanställda i privat driven äldreomsorg är 69 procent. Det är sex procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg.
  • Andelen som arbetar deltid för att de inte hittat/ fått en heltidsanställning är 45 procent i privat driven äldreomsorg. Det är elva procent fler än i den kommunalt drivna äldreomsorgen.
  • Undersköterskor och vårdbiträden har lägre löner i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Skillnaden i total lön för heltidsanställda, det vill säga lön inklusive tillägg för till exempel ob och övertid, var i genomsnitt 900 kronor 2012.
  • Lönespridningen är större i privat äldreomsorg, men det är i huvudsak en lönespridning nedåt.
  • Kommunals medlemmar som arbetar i privat vinstdriven äldreomsorg är generellt något mindre nöjda med sitt arbete än anställda i kommunalt driven äldreomsorg.
facebook Twitter Email