Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

8 mars: Fly för livet!

S-kvinnors tema för internationella kvinnodagen är "Fly för livet". Kvinnor flyr ständigt. De flyr från mäns våld, de flyr över landsgränser och kommungränser. De flyr för sin egen skull, för barnens skull och för överlevnad. På 8 mars protesterar vi mot att kvinnor måste fly för livet och tar kampen för att de får en fristad där de kan andas ut.

Samhället måste ta ansvar för att hjälpa och stödja dessa kvinnor. Alla kvinnors rätt att leva ett liv i frihet är en prioriterad fråga. Strukturer som förtrycker, diskriminerar eller förminskar människors makt och frihet måste brytas.

S-kvinnor kräver bland annat att:

  • Det införs en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.
  • Kommunerna säkerställer en långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer.
  • Hedersbrott ska införas som egen straffskärpning.
  • Sverige ska vara drivande för att säkerställa lagliga vägar att söka asyl i Europa.
  • Permanenta uppehållstillstånd ska gälla för alla som beviljas status som flyktingar och skyddsbehövande.
  • Personer som fått uppehåll ska ha rätt till familjeåterförening.

Delta i och sprid kampanjen. Nedan hittar du vårt flygblad som du kan ladda ner och tryck upp för utdelning på 8 mars.

Följ också kampanjen på sociala medier under #flyforlivet.

Flygbladet ”Fly för livet”

facebook Twitter Email