Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Internationell solidaritet – en hjärtefråga

S-kvinnor har en lång historia och kamp i frågor om fred, nedrustning och solidaritet. I dagens oroliga omvärld är det viktigare än någonsin att arbeta med dessa frågor.

Publicerad i Fempers Nyheter 2 juni 2022.

Sverige står på tröskeln till Nato och för oss S-kvinnor blir det extra viktigt att fortsatt driva tydliga krav på att Sverige ska förbli en kärnvapenfri zon. Det är en hjärtefråga för oss. Sverige måste också verka för internationell nedrustning och fredsfrämjande arbete. Vi måste stå fast vid en tydlig feministisk utrikespolitik och tydligt driva våra krav för jämlikhet och jämställdhet, med krav på grundläggande välfärd och trygga rättsstater.

S-kvinnors huvudfokus fortsätter vara kvinnor och barn. Vi vet att de alltid drabbas hårdast i krig och konflikter.

S-kvinnors huvudfokus fortsätter vara kvinnor och barn. Vi vet att de alltid drabbas hårdast i krig och konflikter. Under så många tidigare konflikter i världen, liksom under den långa och pågående pandemin, har vi återigen sett hur jämställdheten backat.

Instabilitet och kriser leder i princip alltid till att kvinnors ekonomiska förutsättningar och självbestämmande minskar, mäns våld mot kvinnor ökar, inte minst det sexuella våldet, både i nära relationer och i krigföring.

På många platser i världen är situationen för kvinnor helt enkelt förfärlig. Fruktansvärda rapporter kommer om brutala systematiska övergrepp i Kongo, om hur kvinnors rättigheter i princip förintats i Afghanistan, om kvinnors fortsatta utsatthet fast i flyktingläger i södra Europa. För att bara nämna några.

Sverige ska vara en fristad för de kvinnor och barn som flytt för sina liv. Att övergreppen fortsätter när de kommer hit är ett helt oförlåtligt svek.

Under det pågående kriget i Ukraina ser vi samma mönster, kvinnorna och barnen är extremt utsatta. Människohandeln och exploateringen har ökat. Svenska polisen varnar för stor ökning av ukrainska kvinnor som tvingas sälja sig för att överleva. Det är tydligt att utnyttjandet fortgår här i Sverige.

Vi i Sverige har ett stort ansvar att slå tillbaka, hårt. Sverige ska vara en fristad för de kvinnor och barn som flytt för sina liv. Att övergreppen fortsätter när de kommer hit är ett helt oförlåtligt svek.

Arbetet mot prostitution måste prioriteras högre inom hela rättsväsendet, sexköp ska leda till frihetsberövande straff. Vi hoppas högerpartierna kan ge med sig snart och sluta rösta emot detta. Det räcker nu, prostitution är att köpa övergrepp och det måste upphöra.

Vi vill bland annat säkerställa jämställd representation i internationella organ och fredsbevarande insatser.

S-kvinnor driver en rad krav för fred och nedrustning, för ökad kvinnlig representation och ett ökat jämställdhetsperspektiv. Vi vill bland annat säkerställa jämställd representation i internationella organ och fredsbevarande insatser.

FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska fortsätta implementeras i det globala förebyggande arbetet. Sexualiserat våld i krig och konflikt måste förhindras och sanktioner ska kunna införas mot parter som inte erbjuder skydd mot sexualiserat våld i enlighet med FN:s resolution 2467. Vi fortsätter också kampen för att uppvärdera kvinnors asylskäl och särskilda utsatthet.

Internationell solidaritet är en hjärtefråga för oss S-kvinnor.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

Krönika i Fempers Nyheter.

facebook Twitter Email