Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Politik måste ta ansvar

Pressmeddelande 2015-08-17

Den 21-23 augusti samlas S-kvinnor från landets 26 distrikt för förbundsmöte/kongress i Söderhamn i Gävleborg. I år väljs förbundsordförande, förbundssekreterare och styrelse. Ett hundratal politiska frågor kommer att avhandlas, så som frågor om surrogatmödraskap, allmän värnplikt och genuspedagogik i skolan.

S-kvinnors utgångspunkt är tydlig – vi vill se en mycket konkretare politik från regeringen! I flera frågor har regeringen redan tagit ställning, för ett jämställt arbetsliv och ett jämställt familjeliv, men det räcker inte med att se problemen, nu vill vi se handling också.

Individualiserad föräldraförsäkring är en av de frågor som S-kvinnor drivit länge och som Socialdemokraterna också tog ställning för på partikongressen i våras.

– Vill vi ha en jämställd föräldraförsäkring måste vi också ha en konkret plan för hur och när vi kan nå detta. Feministisk politik handlar om att våga ta de steg som krävs, säger Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Kvinnors arbetsvillkor är också ett område där S-kvinnor inte vill vänta längre. Vi vill se lagstadgad rätt till heltid och stopp för missbruket av visstider. Det har Socialdemokraterna också drivit tidigare, men nu har kravet på lagstiftning släppts.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är en fråga där S-kvinnor och Socialdemokraterna redan är överens – alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter föräldrarnas behov. Knappt en procent av förskoleplatserna är utanför vanliga kontorstider samtidigt som 40 procent jobbar på dessa tider. Vi kräver att regeringen nu går vidare med ett lagförslag för att förverkliga allas rätt till barnomsorg.

Under förbundsmötet/kongressen ska även en ny programkommission tillsättas för att se över S-kvinnors politiska program ”En jämställd värld är möjlig”. Vårt mål är att utveckla den feministiska politiken och att omsätta vår vision om ett jämställt och jämlikt samhälle i faktisk handling. Det är politik som tar ansvar.

Handlingar och mer information finns på www.s-kvinnor.se.

facebook Twitter Email