Vår politik Bli medlem

Nu måste M gå från ord till handling om jämställdhet

I veckan presenterade European Institute for Gender Equality (EIGE) att Sverige är det mest jämställda landet i EU. Det är resultatet av en långsiktig feministisk socialdemokratisk politik. En stor bidragande faktor har varit S-kvinnors intensiva arbete för att driva på vårt moderparti och låta feminismen genomsyra alla sakfrågor. Vi har bland annat bidragit till att kampen mot hedersrelaterat våld prioriteras, att pensionerna höjs för att jämställa kvinnors pension med männens och ökat ekonomiskt stöd till kvinno- och tjejjourerna.

Moderatkvinnorna har samtidigt presenterat ett Jämställdhetsbokslut som tydligt visar varför Socialdemokraterna är det enda feministiska alternativet för de som vill leva i ett jämställt Sverige. I rapporten konstateras att det finns ett tydligt ”könsgap” där endast 37 procent av moderaternas medlemmar är kvinnor och av kommunstyrelseordföranden är färre än 30 procent kvinnor.

Läs mer

Vilka är flickorna som försvinner?

I år är det åtta år sedan FN inrättade internationella flickdagen - en särskild dag för att uppmärksamma flickors utsatthet världen över. Det är en dag som tyvärr fortfarande behövs, men att motverka diskriminering av flickor är förstås ett arbete som måste ske alla dagar på året. Det finns mycket kvar att göra. I världen blir tolv miljoner flickor bortgifta som barn varje år. Det är ett verkligt problem även i Sverige.

Flera debattartiklar har under de senaste åren uppmärksammat att flickor inte kommer tillbaka till skolan vid skolstart, hur de bara försvinner ur systemen och ingen vet var de tagit vägen. Varje flickas öde förblir oftast osynligt och mörkertalet är stort. Men hur vet vi det?

Läs mer

Täpp till kryphålen som surrogatföretag utnyttjar

Sverige står inför ett vägskäl: att skydda kvinnor från sexuell och reproduktiv handel eller slå in på en linje där kvinnor och barn blir varor på en global marknad. Det skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson tillsammans med företrädare för ett flertal organisationer.

Publicerad i Svenska Dagbladet 9 oktober 2019.

Läs mer

Skydda barnen, det är dags att agera

Under helgen höll S-kvinnor det första styrelsemötet med den nya förbundsstyrelsen. Viktiga beslut har fattats för en progressiv feministisk politik och vi är redo att fortsätta ta den feministiska kampen. Ett av besluten som fattats är att S-kvinnor ska driva på regeringen i frågan om sexuella övergrepp mot barn.

PRESSMEDDELANDE 191007

Läs mer

Första mötet med nya förbundsstyrelsen

Under helgen höll S-kvinnors nya förbundsstyrelse sitt första möte. Under två intensiva dagar diskuterades feministisk politik och vad vi ska göra för att driva på de beslut som fattades på kongressen i augusti. Mötet innebar också diskussioner om det framtida firandet av S-kvinnor som fyller 100 år i februari. Eftersom beslutet om förbundets bildande fattades…

Läs mer
facebook Twitter Email