Vår politik Bli medlem

Ny förbundsstyrelse för S-kvinnor

Vid S-kvinnors kongress i Malmö har en ny förbundsstyrelse valts. Samtliga ledamöter har valts för en mandattid på två år.

Carina Ohlsson, Skaraborg, omvaldes till förbundsordförande, samtidigt som Susanne Andersson, Norrbotten, omvaldes till förbundssekreterare.

Läs mer

Uttalanden från S-kvinnors kongress om tandvård och äldreomsorgslag

S-kvinnor kräver att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem. Vi kräver också att en äldreomsorgslag införs som stärker äldres rättigheter.

Pressmeddelande 2019-08-18

Läs mer

Uttalande från S-kvinnors kongress – En kärnvapenfri värld

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Pressmeddelande 2019-08-17

Läs mer

S-kvinnors kongress 2019

Den 16–18 augusti 2019 håller S-kvinnor kongress, denna gång i Malmö. Värd för kongressen är S-kvinnor i Skåne tillsammans med förbundsstyrelsen.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från hela landet. Kongressen väljer förbundets ordförande och styrelse samt beslutar om politiska ställningstaganden.

Läs mer

S-kvinnor i Almedalen 2019

Flera representanter från S-kvinnors förbundsstyrelse, distrikt och klubbar, finns på plats under Almedalsveckan i Visby 30 juni - 7 juli och deltar i seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Socialdemokraternas dag är i år 5 juli och finansminister Magdalena Andersson håller årets tal kl. 19.00 i Almedalsparken. Socialdemokraterna har aktiviteter under hela dagen.

Läs mer
facebook Twitter Email