Bli medlem

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Mäns våld mot kvinnor måste ges hög prioritet och finansiering!

Idag är det Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. En viktig dag att uppmärksamma ett av vår tids största folkhälsoproblem och granska arbetet med att stoppa våldet mot kvinnor och flickor.

Publicerad i Arbetarbladet 25 november 2022.*

Läs mer

Magstark förklaring när det saknas flera miljarder

Vi är inte ensamma i vår kritik om att regeringen tar bort kravet på mindre barngrupper i budgeten. Barngrupperna får inte bli hur stora som helst och det är bara regeringen som kan sätta nationella ramar för detta.

Publicerad i Expressen 21 november 2022.

Läs mer

Barnen betalar priset för sveket om förskolan

Satsningar på mindre barngrupper i förskolan slopas i regeringens budget. Barn med särskilda behov eller svåra hemförhållanden drabbas hårdast.

Publicerad i Expressen 17 november 2022.

Läs mer

Remissvar om Sveriges medlemskap i Nato

S-kvinnor skriver i ett remissvar på regeringens promemoria "Sveriges medlemskap i Nato" (Ds 2022:24) att vår utgångspunkt är att Sverige ska förbli militärt alliansfritt och inte söka Natomedlemskap. Vi betonar också riskerna ett medlemskap innebär för Sveriges självständiga utrikespolitik och för kampen för kärnvapennedrustning.

Ett Natomedlemskap innebär ett perspektivskifte för svensk säkerhetspolitik. Som medlem riskerar Sveriges bedömningar, ställningstaganden och uttalanden i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor att påverkas av Natos doktrin.

Läs mer

Att regeringen låter de mest utsatta ta smällen är ett svek

Den nya regeringens budget kommer att få oerhörda konsekvenser för kvinnor, jämlikheten och välfärden. Trots att larmrapporterna duggat tätt om att välfärden är satt under hård press och att kommuner och regioner får allt svårare att finansiera grundläggande verksamhet lägger regeringen en budget som kommer att leda till stora nedskärningar.

Publicerad i Göteborgs-Posten 11 november 2022.

Läs mer
facebook Twitter Email