Vår politik S-kvinnors kongress 2019 Bli medlem

Du argumenterar som SD, Ebba Busch Thor

Ebba Busch Thor (KD) skriver att feminismen behöver förnyas. Samtidigt räknar hon upp en rad gamla jämställdhetsproblem. Det är tråkigt att se hur Kristdemokraterna argumenterar allt mer som Sverigedemokraterna och försöker skapa splittring i frågor där vi faktiskt är eniga.

Publicerad i Aftonbladet 8 mars 2019.

Läs mer

Jämställdhet och jämlikhet måste få en starkare röst i EU

För oss är familjen viktig, men alla former av familjer ska värnas och respekteras och minsta enhet är inte familj utan individen”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och lyfter särskilt barns rättigheter både inför EU-valet och januari 2020, då Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 7 mars 2019.

Läs mer

Rösta S – och kryssa en kvinna

Fred, frihet och feminism. Det är S-kvinnors tre ledord inför Europaparlamentsvalet. Årets EU-val är ett vägval. Nationalister och populister har stärkt sitt inflytande över EU:s politik och lagstiftning. Det är en utveckling vi måste vända.

Publicerad i Piteå tidningen 6 mars 2019.*

Läs mer

Jämställdhet är inte en kvinnofråga

Fortfarande kvarstår problemet med den sneda fördelningen av män och kvinnor på toppen. Vi kan inte luta oss tillbaka och ta tidigare framsteg för givna, skriver Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Publicerad i Altinget 27 februari 2019.

Läs mer

Kvinnor får inte betalt efter 16.06

Hundra år efter beslutet att införa rösträtt för kvinnor i Sverige tjänar kvinnor fortfarande i genomsnitt 4 000 kronor mindre än män varje månad. Det blir 48 000 kronor på ett år. Med dagens förändringstakt dröjer det ytterligare 25 år innan lönerna är jämställda.

Publicerad i Aftonbladet 13 februari 2019.

Läs mer
facebook Twitter Email