S-kvinnors synpunkter på LAS-utredningen

S-kvinnor har lämnat ett remissvar på utredningen "En moderniserad arbetsrätt" (SOU 2020:30), som presenterades i juni i år. Utredningen är ett resultat av januarisamarbetet som, i och med att arbetsmarknadens parter inte kunde enas om nya regler på arbetsmarknaden, nu blir aktuell.

S-kvinnor är sammantaget mycket kritiska till utredningens förslag, som inte är en modernisering av arbetsrätten utan en nedmontering av den.

Läs mer

Här är kraven som förbättrar sexköpslagen

Sexköpslagen går på export. Det ska vi vara stolta över, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. Men när Brå nu ska göra en översyn av lagen finns det anledning att uppdatera den för samtidens behov.

Publicerad i ETC 19 oktober 2020.

Läs mer

Den uråldriga sexismen på jobbet måste bort

I dag är det exakt tre år sedan Metoo briserade i Sverige. Över en natt blev de erfarenheter som så många flickor och kvinnor delar – att ha utsatts för sexuella övergrepp, våldtäkter eller trakasserier – kända för hela befolkningen. Men trots uppvaknandet finns mycket kvar att göra för att garantera arbetarkvinnors trygghet.

Publicerad i Aftonbladet 15 oktober 2020.

Läs mer

Försvagad arbetsrätt ökar risken för sexuella trakasserier

Olika delar hänger ihop, så vi måste flytta fram positionerna på flera områden för att i grunden komma till rätta med sexuella trakasserier, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och reflekterar över vad som behöver göras tre år efter #metoo-hösten 2017.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 15 oktober 2020.

Läs mer

Förslag om särskilt hedersbrott

S-kvinnor välkomnar Hedersbrottsutredningen som presenterades idag med förslag att införa ett särskilt hedersbrott och skärpa straffet för överträdelse av kontaktförbud.

S-kvinnor har länge drivit på för att hedersbrott införs som straffskärpning, vilket blev verklighet i juli i år då också ett nytt barnäktenskapsbrott infördes. Vi välkomnar nu förslaget att gå vidare med ett särskilt hedersbrott, som föreslås utformas med grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning som förebild.

Läs mer
facebook Twitter Email