Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nytt material

Till 1 maj och valrörelsen har nu nytt material i form av affischer och ett flygblad med medlemstalong tagits fram.

I valrörelsen kommer S-kvinnor ta matchen för jämställdhet med utgångspunkt i vårt politiska program ”Fred, frihet, feminism är vår gemensamma framtid”.

Läs mer

Stefan Löfven ställde sig med självklarhet bakom feminismen

Publicerad i Aktuellt i Politiken 11 april 2022.

Läs mer

Ge våldsutsatta kvinnor förtur till boende

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver utreda hur kommuner kan verka för att kvinnor som behöver fly sina hem lättare får ett nytt boende.

Publicerad i Dagens Samhälle 8 april 2022.

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor – en ständig pandemi

I alla lägen, så länge vi lever i ett patriarkalt samhälle, så växer kvinnor upp och lever med andra förutsättningar än män. Med en annan typ av utsatthet, med andra risker, med andra villkor än män. Även om vi lyfter varje framsteg vi gjort, hur vi faktiskt är ett av de samhällen där kvinnor har de bästa förutsättningarna att leva jämställt och tryggt, så kvarstår fortfarande rejäla utmaningar.

Publicerad i FemPers Nyheter 7 april 2022.

Läs mer

Stoppa människohandeln i spåren av Ukrainakriget

Kunskapen och samordningen kopplat till risken för människohandel och prostitution måste öka om vi ska kunna stoppa den trafficking som polisen rapporterar om i spåren av Ukraina-kriget.
Läs mer
facebook Twitter Email