Vilka är flickorna som försvinner?

I år är det åtta år sedan FN inrättade internationella flickdagen - en särskild dag för att uppmärksamma flickors utsatthet världen över. Det är en dag som tyvärr fortfarande behövs, men att motverka diskriminering av flickor är förstås ett arbete som måste ske alla dagar på året. Det finns mycket kvar att göra. I världen blir tolv miljoner flickor bortgifta som barn varje år. Det är ett verkligt problem även i Sverige.

Flera debattartiklar har under de senaste åren uppmärksammat att flickor inte kommer tillbaka till skolan vid skolstart, hur de bara försvinner ur systemen och ingen vet var de tagit vägen. Varje flickas öde förblir oftast osynligt och mörkertalet är stort. Men hur vet vi det?

Läs mer

Täpp till kryphålen som surrogatföretag utnyttjar

Sverige står inför ett vägskäl: att skydda kvinnor från sexuell och reproduktiv handel eller slå in på en linje där kvinnor och barn blir varor på en global marknad. Det skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson tillsammans med företrädare för ett flertal organisationer.

Publicerad i Svenska Dagbladet 9 oktober 2019.

Läs mer

Skydda barnen, det är dags att agera

Under helgen höll S-kvinnor det första styrelsemötet med den nya förbundsstyrelsen. Viktiga beslut har fattats för en progressiv feministisk politik och vi är redo att fortsätta ta den feministiska kampen. Ett av besluten som fattats är att S-kvinnor ska driva på regeringen i frågan om sexuella övergrepp mot barn.

PRESSMEDDELANDE 191007

Läs mer

Första mötet med nya förbundsstyrelsen

Under helgen höll S-kvinnors nya förbundsstyrelse sitt första möte. Under två intensiva dagar diskuterades feministisk politik och vad vi ska göra för att driva på de beslut som fattades på kongressen i augusti. Mötet innebar också diskussioner om det framtida firandet av S-kvinnor som fyller 100 år i februari. Eftersom beslutet om förbundets bildande fattades…

Läs mer

#rättslösa: Vi ser er

Mäns våld mot kvinnor är ett brott som sällan leder till repressalier, ofta sker i det tysta och alldeles för få gånger leder till fällande dom. Just nu läggs enorma resurser på att stoppa gängvåldet och skjutningarna. Tänk om samma uppmärksamhet kunde riktas på mäns våld mot kvinnor.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 26 september 2019.

Läs mer
facebook Twitter Email