Regeringen satsar på feministisk politik

Under onsdagen presenterar regeringen höstbudgeten för 2020 och den innehåller flera förslag för en progressiv feministisk politik. Satsningarna innebär att flera av de frågor S-kvinnor driver nu kan bli verklighet.
Läs mer

Kvinnors säkerhet måste få högre prioritering

Under pågående debatt kring gängkriminalitet vill vi S-kvinnor påminna om mäns våld mot kvinnor som ständigt pågår och att det arbetet och samhällsengagemanget inte får hamna i skuggan av skjutningarna. Mäns våld mot kvinnor och gängkriminalitet står inte mot varandra men de behöver få samma resurser och uppmärksamhet.

Publicerad i Dalademokraten 11 september* Just nu pågår protester i landet angående utredningar som hamnar på polisens bord och sedan läggs ner. Under hashtagen #rättslösa protesterar kvinnor genom att ställa sig utanför polishus i hela landet.

Läs mer

Rätt till heltid viktigare än 30-timmarsvecka

En väg framåt för en jämställd arbetsmarknad är avtalsförbättringar, till exempel arbetstidskonton, så att också kvinnor inom LO-kollektivet kan förkorta sin arbetstid, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Publicerad i Arbetet 5 september 2019.

Läs mer

Mycket kvar att kämpa för

I mitten av augusti samlades S-kvinnor från hela landet till kongress i Malmö. Som vanligt på kongresser är det intensiva dagar där vår politik diskuteras och debatteras, där det förstås råder oenighet ibland, men där engagemanget och beslutsamheten att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle är det starka förenande bandet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 29 augusti 2019.

Läs mer

Ny förbundsstyrelse för S-kvinnor

Vid S-kvinnors kongress i Malmö har en ny förbundsstyrelse valts. Samtliga ledamöter har valts för en mandattid på två år.

Carina Ohlsson, Skaraborg, omvaldes till förbundsordförande, samtidigt som Susanne Andersson, Norrbotten, omvaldes till förbundssekreterare.

Läs mer
facebook Twitter Email