Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnors högsta ledning lämnar i augusti

S-kvinnors förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson meddelar idag att de inte kommer att ställa upp för omval, utan ställer båda sina platser till förfogande till nästa förbundskongress i augusti 2021.

Pressmeddelande 2021-02-12.

Läs mer

Stärkt undervisning om sex- och samlevnad

S-kvinnor har drivit frågan om att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen länge. Detta genom att inkludera samtycke, utbilda om sexuella trakasserier och att diskutera hedersvåld. Utbildningsminister Anna Ekström har hörsammat våra krav och nu införs detta!

Regeringen har beslutat om ändringar i läroplanerna, som ska gälla från och med höstterminen 2022. En förändring är att skolan i högre grad ska lyfta frågor om frivillighet och samtycke, men också frågor om pornografi så att elever kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang.

Läs mer

S-kvinnors syn på ny socialtjänstlag

S-kvinnor har lämnat synpunkter på utredningen ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” SOU 2020:47 som varit på remiss.

Vi är positiva till mycket och välkomnar särskilt ett förtydligat barnrättsperspektiv, att lagen kompletteras med en målbestämmelse om jämställdhet och att den enskildes inflytande och delaktighet ska öka.

Läs mer

Motstånd ska aldrig tysta oss

Under de senaste åren har vi världen över sett flera prov på hur kvinnorörelsen genom sin starka övertygelse om att en jämställd värld är möjlig har utmanat de konservativa krafterna”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och manar till fortsatt kamp.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 28 januari 2021.

Läs mer

100 år med kvinnlig rösträtt

Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det andra beslutet om kvinnlig rösträtt. Det var en avgörande seger för demokratin, som följde efter en lång och intensiv kamp där många S-kvinnoklubbar var envist pådrivande.

Passa på att beställa S-kvinnors jubileumsbok ”100 år av kvinnokamp” och lär dig mer om S-kvinnors arbete för allmän och lika rösträtt och om andra kamper vi vunnit genom åren. En inspirerande bok om S-kvinnors påverkanskraft från 1920-2020.

Läs mer
facebook Twitter Email