Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

S-kvinnor har stått upp för vårt nej till Nato

Annika Strandhäll: Nu måste Sverige tydligt förbli en kärnvapenfri zon.

Publicerad i Aftonbladet 220515

Efter intensiv och grundlig diskussion meddelade Socialdemokraterna sitt beslut i NATO-frågan: partiet anser att Sverige bör gå med i försvarsalliansen. Det var ett väntat beslut, men det var inte det utfall vi S-kvinnor kämpat för. Om ansökan godkänns av Nato ska unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium uttalas.

S-kvinnor har en lång historisk kamp för fred, nedrustning och en kärnvapenfri värld. Vår utgångspunkt har varit att den militära alliansfriheten tjänat Sverige väl. I partiets interna diskussioner har vi därför valt att stå upp för vårt nej till NATO. Samtidigt har vi sagt att vi respekterar det beslut som partistyrelsen fattar – en så här stor säkerhetspolitiskt fråga fattas förstås demokratiskt.

I den situation vi är i nu är det viktigt att se framåt. Vi kommer fortsätta verka för avspänning i en alltmer hotfull värld. Dialog och samverkan måste alltid vara våra främsta verktyg för att skapa stabilitet och säkerhet. Ett medlemskap i NATO och militär upprustning får inte ske på bekostnad av vår strävan för fred och nedrustning, framför allt kärnvapennedrustning.

Det var tack vare S-kvinnors kamp som Sveriges regering på 60-talet valde att avveckla det svenska atombombsprogrammet och skriva under icke-spridningsavtalet. Det ställningstagandet måste föras vidare genom att regering skriver under nuvarande FN-konvention om förbud mot kärnvapen. Sverige måste tydligt förbli en kärnvapenfri zon, i både freds- och eventuell krigstid. Möjligheterna att anta en nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen i Sverige bör ses över. Sverige måste också verka för att NATO blir en militärallians utan kärnvapen.

Vidare måste Sveriges feministiska utrikespolitik ligga fast och stärkas. Ett helhetsgrepp måste tas för att bygga säkra och fungerande rättsstater, minska fattigdom och uppfylla grundläggande krav som hälsa, sjukvård, skola och utbildning. Ett jämställt bistånd är avgörande. För att biståndet ska kunna stärkas ska biståndspengar inte kunna användas som förstärkning till statsbudgeten. Pengarna ska alltid gå till internationella insatser, med en tydlig inriktning på just humanitära insatser och utbildningsinsatser.

Även nationellt är det viktigt att satsningar på fred och avspänning går hand i hand med insatser för att stärka välfärd, jämställdhet och miljö. Vi måste bevaka att kostnaderna för ett NATO-medlemskap och för militär upprustning inte görs på bekostnad av andra viktiga politikområden som är avgörande för ett hållbart, jämlikt och jämställt samhälle.

Kring dessa frågor behövs en bred politisk enighet. Vi vill därför se en tvärpolitisk arbetsgrupp som arbetar för detta i riksdagen. I oroliga tider är det viktigare än någonsin att vi sätter freden, friheten och feminismen främst. Det är vår gemensamma framtid!

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email