Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sätt män som köper sex i fängelse

Den vanliga sexköparen i Sverige är ofta en gift familjefar med bra jobb, hus och bil. Det är din granne. Svenska män gör ett aktivt val när de utövar sin makt och köper utsatta kvinnors kroppar.

Publicerad i Aftonbladet 16 maj 2020.

Kvinnor som ofta är offer för människohandel och kommer från fattiga EU-länder. De sitter inlåsta i lägenheter i Sverige där de utsätts för återupprepade grova övergrepp.

Vi ställer nu tre krav för att få stopp på mäns utnyttjande av kvinnor i Sverige och resten av EU.

Den svenska sexköpslagen infördes 1999 vilket var en stor seger för S-kvinnor som stod bakom och drev fram den då unika lagändringen. Lagen innebär att den som köper sex ska straffas, men inte den som säljer. Det var den första sexköpslagen i världen som utformades på det sättet.

Sedan dess har bland annat Frankrike följt Sveriges exempel och EU förespråkar att kriminalisera den som köper sex. Samtidigt visar en studie från Folkhälsomyndigheten från 2019 att en av tio svenska män har köpt sex. Uppgifter från polisen från 2018 visar på 840 sexköp jämfört med 563 under 2017.

Polisen menar i rapporten ”Människohandel för sexuella och andra ändamål” att ökningen av antalet anmälda och lagförda brott är ett resultat av en mängd olika åtgärder som Polismyndigheten vidtagit för att stärka sin förmåga att bekämpa människohandel.

Det är bra men visar på samma gång att det livsavgörande arbetet mot utnyttjande av kvinnor måste fortsätta fullt ut.

Kvinnor blir förnedrade och tvingas göra saker de aldrig hade gjort frivilligt. Ensamma och utlämnade i farliga miljöer långt från sina barn, familjer och hemländer. De har ofta ingenting att säga till om. Många är på främmande mark och kommer inte undan sina hallickar.

Med dagens digitaliserade samhälle är vi också rädda att allt yngre lockas eller tvingas till handlingar på grund av grooming och tvång. Det handlar om makt när svenska män väljer att köpa deras kroppar.

Polisen Simon Häggström beskriver på sitt instagram-konto den undre värld han möter på jobbet varje dag. Han träffar dessa kvinnor, ofta fattiga och utsatta från andra EU-länder och blir vittne till vilken misär de lever i.

Samtidigt möter och griper han också den sexköpande mannen. Det är ofta en vanlig familjefar med jobb, hus och bil. Simon Häggström och hans kollegor gör en enormt viktig insats ute i fält i arbetet mot sexköp och för att stoppa utnyttjandet av kvinnor.

Men det behövs fler skarpa, långsiktiga, effektiva och resultatinriktade åtgärder på politisk nivå, både i Sverige och i resten av EU.

Vi vill därför: 

Få fler EU-länder att införa sexköpslag

Sverige har sedan 1999 haft en sexköpslag vilket förbjuder köp av sexuella tjänster. Lagen har minskat förekomsten av både prostitution och människohandel. Flera andra länder har visat intresse däribland Frankrike som införde sin sexköpslag 2016. Vi vill att fler EU-länder väljer samma väg eller att man gemensamt genom EU står bakom en reglering. Med Sverige som exempel kan vi gå före och visa bästa praxis.

Kriminalisera sexköp av offer för människohandel inom EU

EU-kommissionen kommer att presentera en ny EU-strategi för utrotande av människohandel och lyfter särskilt att utnyttjade flickor och kvinnor ska prioriteras. Det är ett bra initiativ, men det behövs mer.

Enligt europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, är människohandel för sexuella ändamål den vanligaste formen av människohandel inom EU. Cirka 95 procent av de som 2016 registrerades som människohandelsoffer inom unionen var flickor och kvinnor. Vi vill därför att strategin mot människohandel ska vara heltäckande och innehålla en rekommendation om att kriminalisera sexköp av människohandelsoffer.

Sätt sexköpare i fängelse

Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse i Sverige. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff och väldigt få lagförs ens. Det beror delvis på den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på.

Skärpta straff är därför en viktig signal till potentiella sexköpare. Straffen ska vara kännbara och ge allvarliga konsekvenser som ett fängelsestraff innebär.

Prostitution är det yttersta tecknet på ojämställdhet och många är offer för trafficking, fattigdom, missbruk och står helt utan skyddsnät. Tillsammans, män och kvinnor, måste vi därför bekämpa och stoppa köp av kvinnors kroppar.

Heléne Fritzon, EU-parlamentariker (S), talesperson för jämställdhetsfrågor i den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet och aktiv medlem i S-kvinnor.

Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) och ordförande i S-kvinnor

Annika Strandhäll, riksdagsledamot (S), Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson och ordförande i S-kvinnor Stockholm

facebook Twitter Email