Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Sverige måste säga ja till kärnvapenförbudet

Debattörerna: Det är inte Trump som ska styra vår säkerhetspolitik, det gör vi själva.

Publicerad i Aftonbladet 3 september 2017.

I somras bröt jublet ut i FN:s högkvarter – 122 stater, däribland Sverige, hade röstat för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Ett viktigt steg på vägen för att eliminera ett av de största hoten mot hela mänskligheten.

Som väntat röstade ingen av de stater som i dag har kärnvapen för ett förbud. Beklagligt nog visade heller inte de länder som ingår i Nato något intresse för en värld utan massförstörelsevapen. Men den stora uppslutningen bland FN:s medlemsstater bland annat från länder som Schweiz, Österrike och Irland ger kraft inför fortsatta förhandlingar för en säkrare värld.

Nu måste arbetet ta vid för att Sverige ska kunna ratificera konventionen om kärnvapenförbud. Det krävs en analys av de konsekvenser en svensk ratificering får. Men siktet ska givetvis vara inställt på att Sverige skriver på för ett förbud av kärnvapen.

Kärnvapen är inte vilka vapen som helst. De är massförstörelsevapen som är tänkta att förinta hela städer, med ohyggliga konsekvenser som följd. Ett kärnvapenkrig i större skala kan innebära slutet för hela mänskligheten.

De senaste tidens kärnvapenhot från Nordkorea visar att inte bara användning av kärnvapen måste förbjudas, utan även tillverkning, lagring och utplacering.

Inget land ska tillåtas hjälpa en annan stat med att bygga upp en kärnvapenarsenal. Inga företag eller pensionsfonder ska få investera i massförstörelse.

Konventionen möter förstås motstånd. USA och andra kärnvapenmakter pressar på för att Sverige och andra stater inte ska ratificera. Tråkigt nog så går också företrädare för de borgerliga partierna ut till försvar för kärnvapnen.

Sverige har stolta traditioner som ett land som varit ledande i kampen för fred och nedrustning: ”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sade Olof Palme på den socialdemokratiska partikongressen 1984.

Vi minns också Alva Myrdal och många andra svenskar som stått upp mot kapprustningen.

Det är inte Trump som ska styra den svenska säkerhetspolitiken, det gör vi själva. Och vi ger inte upp kampen för en kärnvapenfri värld.

Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center
Philip Botström, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Carina Ohlsson, S-Kvinnor
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Nasra Ali, S-studenter
Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater
Anders Österberg, Unga Örnar

facebook Twitter Email