Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Trygghet, självständighet och frihet

”Det är utmanande, det är tärande, det är ibland vansinnigt frustrerande att behöva slåss för självklarheter som allas lika värde. Men det är nödvändigt. Inte en enda jämställdhetspolitisk framgång har kommit utan feministisk kamp”, skriver Carina Ohlsson (S) i en krönika om S-kvinnors prioriteringar inför valet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 12 april 2018.

Som kvinna ska du känna dig trygg både i hemmet, i samhället och i arbetslivet för att du ska kunna leva ett självständigt liv i frihet. Den svenska kvinnorörelsen har mycket att vara stolta över historiskt. Även under denna mandatperiod har vi tagit många viktiga steg framåt. S-kvinnor är både stolta och glada över att vi fått gehör för många viktiga krav. En plattform för detta, blir den nya jämställdhetsmyndighet som öppnade dörrarna 1 januari i år. Samtidigt återstår mycket arbete. Därför kraftsamlar vi S-kvinnor nu inför valrörelsen.

Välfärd
Ett feministiskt samhälle bygger på fungerande välfärd av hög kvalitet. Den här mandatperioden har miljardsatsningar gjorts för bättre arbetsvillkor och stärkt bemanning i vård och omsorg, på förlossningsvård, äldrevård och kvinnors hälsa. Frågor S-kvinnor har drivit igenom är att screeningprogrammen för både bröstcancer och livmoderhalscancer blivit avgiftsfria i hela landet. I år kom också äntligen de första riktlinjerna för Endometrios. Det är bara några exempel.

S-kvinnor står bakom kraven att stoppa vinstjakten i välfärden. Välfärden ska ha hög kvalitet och den ska omfatta alla. Vi behöver öka personaltätheten och tryggheten inom hela välfärden, både vård, omsorg och skola måste hålla hög kvalitet och tillgänglighet och kännas trygg för alla.

Arbetsliv
En jämställd arbetsmarknad måste bli verklighet, det är en vinst för hela samhället. Regeringen har gjort stora satsningar för att förbättra kvinnors arbetsmiljö och villkor och även särskilda satsningar på utlandsfödda kvinnors etablering. Taket i a-kassan har höjts, rätt till a-kassa på deltid har ökat från 75 dagar till 60 veckor. 90-dagarsgarantin för att unga ska få jobb har uppfyllts och arbetslösheten fortsätter att minska.

S-kvinnor fortsätter driva kravet på att heltid som norm ska vara en lagstadgad rättighet och att allmän visstid och delade turer ska avskaffas. Ett jämställt arbetsliv är beroende av ett jämställt familjeliv, så S-kvinnor fortsätter också att vara drivande i kravet på ökad takt mot en individualiserad föräldraförsäkring.

Rätt till din kropp
Alla former av exploatering och objektifiering av kvinnokroppen måste stoppas. Det arbetet har stärkts genom mer pengar till kvinnojourerna, resurser till polisens arbete för att prioritera sexualbrott och våld mot kvinnor samt insatser mot hedersrelaterade brott och förtryck. Ett av de största förslagen till lagändringar denna mandatperiod är en stärkt sexualbrottslag, med samtycke och oaktsamhetskrav. Det är nu väldigt nära att bli verklighet. Ett annat krav vi S-kvinnor drivit länge är att sexköp utomlands ska kriminaliseras. Även här har vi fått tydligt gehör och stöd för att också driva igenom detta.

S-kvinnor står självklart bakom kraven på porrfri barndom. Vi har motionerat om att tillsätta en haverikommission för att se över pornografins skadliga verkningar och driver krav att alla kommuner ska ta sin del av ansvaret och snarast införa porrfilter i nätverk för förskolor och skolor. Vi fortsätter också driva kravet på förbud mot sexistisk reklam.

Från ord till handling
Kvinnor diskrimineras, objektifieras och exploateras fortfarande, patriarkala strukturer biter sig fast och styr fortfarande alla delar av samhället. Det är utmanande, det är tärande, det är ibland vansinnigt frustrerande att behöva slåss för självklarheter som allas lika värde. Men det är nödvändigt. Inte en enda jämställdhetspolitisk framgång har kommit utan feministisk kamp.

Vi är stolta över de steg vi tagit och vi vet vad som behöver göras framåt. Vi är övertygade om att det är en Socialdemokratiskt ledd feministisk regering som kan och vill realisera den feministiska politiken. Visionen om ett jämställt samhälle är viktig, den delar vi med många, men det allra viktigaste är att kunna gå från ord till handling, verklig förändring.

Vi går till val på att fortsätta flytta fram positionerna för svensk jämställdhetspolitik. Den feministiska kampen tar vi tillsammans, framtiden formar vi gemensamt.

Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email