Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

”Välfärd, Arbetsliv, Rätt till din kropp”

I dag lanseras S-kvinnors vykort med våra valfrågor "Välfärd", "Jämställt arbetsliv" och "Rätt till din kropp".

Den feministiska kampen tar vi tillsammans, framtiden formar vi gemensamt. Som kvinna ska du känna dig trygg i hemmet, i samhället och i arbetslivet för att du ska kunna leva ett självständigt liv i frihet. Det är utgångspunkten för S-kvinnor i valrörelsen.

Utifrån de tre prioriterade områdena lyfter vi några frågor vi tycker är särskilt viktiga att prioritera.

Välfärd

Ett feministiskt samhälle bygger på en fungerande välfärd av hög kvalitet.

S-kvinnors krav:
• Mer personal och fler sjukvårdsutbildade inom vård och omsorg.
• Allmän förskola från två års ålder.
• Lagstadgad rätt till barnomsorg även på kvällar, nätter och helger.
• Skolan ska vara likvärdig för alla elever och kunskapen ska stå i fokus.
• Nej till religiösa förskolor och skolor.
• En särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter ska införas.
• Vinster ska inte vara styrande i välfärden. Offentliga medel ska gå till verksamheten.

Jämställt arbetsliv

En jämställd arbetsmarknad måste bli verklighet. Det är en vinst för hela samhället.

S-kvinnors krav:
• Heltid som norm måste gälla på hela arbetsmarknaden.
• Utred frågan om förkortad heltidsnorm.
• Avskaffa allmän visstidsanställning som anställningsform och avskaffa delade turer.
• Avskaffa lönegapet mellan kvinnor och män.
• Individualisera föräldraförsäkringen.
• Sätt stopp för alla former av diskriminering och trakasserier i arbetslivet och följ upp #metoo.
• Stärk alla kvinnors rätt till egen försörjning.
• Jämställ pensionerna.

Rätt till din kropp

Alla former av exploatering och objektifiering av kvinnokroppen måste stoppas.

S-kvinnors krav:
• Rätt till porrfri barndom. Inför porrfilter i förskolor och skolor.
• Barn- och tvångsäktenskap ska alltid vara förbjudet.
• Förbjud sexistisk reklam.
• Skärpt sexköpslag som alltid ska ge frihetsberövande straff och även gälla utomlands.
• Den nya sexualbrottslagstiftningen måste genomsyra hela samhället.
• Säkerställ en långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer.
• Nej till surrogatmödraskap.

Beställ vykorten här.

facebook Twitter Email