Justitieutskottet vill att våldtäktslagstiftningen ses över

Utreds anmälningar om våldtäkt på ett bra sätt? S-kvinnor har tidigare välkomnat det förslag till utskottsinitiativ som Socialdemokraterna lagt , om en översyn av våldtäktsbrott. Vi delar partiets uppfattning att en parlamentarisk kommitté bör tillsättas, Vi måste utreda varför så få våldtäktsanmälningar leder till fällande domar. Hela rättsprocessen, från anmälan till dom, måste granskas. Brottsoffrets ställning måste stärkas….

Läs mer

Alliansens backlash

Publicerad i Uppsala Nya tidning 18 februari 2014: Utvecklingen går bakåt. Jämställdheten har minskat under alliansens regeringstid, skriver Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor och Lena Hartwig, ordförande för S-kvinnor Uppsala län. Vi hör det ofta att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kvinnorna som tappert kämpade för vår rätt att rösta, rätten till våra…

Läs mer

S-kvinnors petition till Spaniens ambassad, Svensk version

Upprop mot den föreslagna abortlagen Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund S-kvinnor har med stor oro och ilska mottagit nyheten om den spanska regeringens försök att inskränka aborträtten. Med den föreslagna ändringen blir abort endast tillåtet om graviditeten på ett allvarligt sätt riskerar kvinnans fysiska eller mentala hälsa eller om den är en följd av ett sexualbrott. Lagförslaget…

Läs mer

S-kvinnors petition till Spaniens ambassad, Spansk version

Declaración sobre la propuesta de ley del aborto en España Nosotras, miembros de la asociación de mujeres socialdemócratas S-kvinnor, hemos recibido con gran preocupación y disgusto la noticia del intento por parte del gobierno español de restringir el derecho al aborto. Según la propuesta legislativa, sólo está permitido el aborto si el embarazo pone en…

Läs mer

S-kvinnor protesterar på spanska ambassaden

I dag, den 14 februari, överlämnade S-kvinnor ett brev till Spaniens ambassadör i Sverige i protest mot den ytterst restriktiva abortlag som föreslås införas i Spanien. Hillevi Larsson, vice ordförande, Carina Ohlsson, ordförande, Anna Hedh, EU-parlamentariker och Susanne Andersson, förbundssekreterare, överlämnar S-kvinnors upprop till Spaniens ambassadör. Innan jul röstade Spanien igenom ett förslag till abortlag…

Läs mer
facebook Twitter Email