Visar alla poster med taggen:Aktuellt

Morgonbris nr 3 2017

Läs mer

Morgonbris nr 2 2017

Läs mer

S-kvinnor i Skåne: Vinstjakten i välfärden måste få ett slut

Den påstådda valfriheten är idag de facto en nedmontering av välfärden. Det måste bli ett stopp för vinstjakten, skriver Inger Nilsson, ordförande S-kvinnor i Skåne, Hillevi Larsson, vice förbundsordförande S-kvinnor och Elin Gustafsson, ledamot S-kvinnor i Skåne.

Publicerad i Dagens Arena 2 april 2017. Välfärden består av pedagoger, undersköterskor, barnskötare och all annan personal som varje dag jobbar för att hålla ihop vårt samhälle så att alla oavsett ålder, kön eller plånbok ska få den omsorg och utbildning de behöver. Välfärden är en grundbult i den svenska modellen och något vi måste…

Läs mer

Skoldagen ska vara fri från religiös påverkan

De religiösa friskolornas lobbyister, Kristna Friskolerådet, talar i egen sak när de kritiserar vårt förslag (DN Debatt 25/3) att ställa samma krav på konfessionsfri skolgång som redan gäller för kommunala skolor också på friskolor. Men de duckar för huvudpoängen: elever har rätt att slippa religiös påverkan under hela skoldagen, skriver 13 socialdemokrater.

Slutreplik  i Dagens Nyheter 3 mars 2017. Redan i dag får elever på alla skolor sakligt och neutralt lära sig om olika religioner. Men elever ska inte behöva gå på en religiös friskola om de behöver utöva sin tro under skoldagen. Direkt religiös undervisning eller utbildning ska ske utanför den allmänna, obligatoriska och skattefinansierade skolan….

Läs mer

Dags att säga nej till religiösa friskolor

Socialdemokraternas partistyrelse föreslår att religiösa friskolor ska få finnas kvar, men att tillsynen och reglerna för dem ska skärpas något. Det är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Skolan är till för elevernas kunskapsinlärning, inte för att ge olika trossamfund en möjlighet att bedriva religiös påverkan, skriver 13 socialdemokrater.

Publicerad i Dagens Nyheter 25 mars 2017. Skolan ska se till att elever med olika bakgrunder kan mötas. Det är viktigt för att komma bort från vi-och-dem-samhället. Skolan ska även motverka segregation, låta barn och unga själva upptäcka och välja livsåskådning, och vara en frizon för elever som lever under sektliknande förhållanden. Religiösa friskolor motverkar…

Läs mer
facebook Twitter Email