Inspelning från S-kvinnors kongress

Nu kan du ta del av alla debatter och beslut i videoinspelningarna från kongressen. Protokollet kommer i början av september. Ett stort tack till alla ombud, presidiet, förbundsstyrelsen, gäster och S-kvinnor i Värmland för en fantastisk kongress!

Läs mer

S-kvinnors nya styrelse

På S-kvinnors kongress i Karlstad 18-20 augusti valdes ny förbundsstyrelse. Med åtta nya ledamöter och tolv som suttit med i styrelsen sedan tidigare blev det en bra blandning av förnyelse och erfarenhet. Styrelsen fick också en bra geografisk spridning med ledamöter från många olika distrikt.

Bakre raden från vänster: Anna Fernebro, Skåne,  Ann-Marie Palm, Göteborg, Liselott Vahermägi, Stockholms län, Malin Lauber, Kronoberg, Yvonne Karlén, Dalarna, My Lilja, Uppsala län, Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg, Tara Twana, Stockholm stad, Lena Josefsson, Stockholm stad, Monica Fällström, Västernorrland, Hillevi Larsson, Skåne, Elisabeth Fjellström, Jämtland, Maritha Meetzh, Norrbotten. Främre raden från vänster: Susanne Dufvenberg,…

Läs mer

Stefan Löfven, vad hände med lagstiftningen mot sexistisk reklam?

Uttalande från S-kvinnors kongress 2017

S-kvinnors kongress kräver lagstiftning mot sexistisk reklam och marknadsföring. Exploateringen av kvinnokroppen och sexualiseringen av det offentliga rummet måste få ett stopp. Det nedvärderar kvinnor och leder till psykisk ohälsa på grund av synen på kvinnan som förmedlas, samt de snedvridna kroppsidealen. Kvinnor är inga varor som kan konsumeras, vilket sexistiskt bildspråk ger sken av….

Läs mer

S-kvinnor kräver säker förlossningsvård i hela landet

Uttalande från S-kvinnors kongress i Karlstad 2017-08-20

Just nu pågår S-kvinnors kongress i Karlstad, där ombud från hela landet samlats för att bland annat anta S-kvinnors nya politiska program ”Den feministiska kampen”. Det är inte minst en kamp för en jämställd vård och hälsa. Inom hälso- och sjukvården är mannen norm. Kvinnors hälsa och sjukdomar ges lägre prioritet och sämre ekonomiska förutsättningar….

Läs mer

Hög tid att investera i fred

Uttalande från S-kvinnors kongress 2017 i Karlstad:

S-kvinnor oroas över att det runt om i världen pågår en militär upprustning, att allt fler terrordåd sker, de högerextrema rörelserna växer och kvinnors rättigheter urholkas. Många människor känner oro. Samtidigt blir de progressiva och goda krafterna i världen starkare! Allt fler syns och hörs i kampen för allas lika värde. Även vi S-kvinnor märker…

Läs mer
facebook Twitter Email